PSALM 91 [90]
O Bożej opiece
1 Kto pozostaje pod opieką Najwyższego,
kto przebywa w cieniu Wszechmogącego,
2 może powiedzieć do Pana: Moja ucieczko,
moja twierdzo, mój Boże, któremu ufam!
3 On bowiem wyzwoli cię z sideł ptasznika
i od zgubnej zarazy.
4 Znajdziesz schronienie pod Jego piórami,
gdy swoimi skrzydłami cię osłoni.
Jego wierność to puklerz i tarcza.
5 Nie będziesz się bał nocnej mary
ani za dnia lecącej strzały,
6 ani zarazy szerzącej się w mroku,
ani zagłady niszczącej w południe.
7 Choćby tysiąc padło po twojej lewej,
a dziesięć tysięcy po prawej stronie,
ciebie to nie spotka.
8 Ujrzysz to na własne oczy,
zobaczysz zagładę bezbożnych.
9 Pan bowiem jest twoją ucieczką,
Najwyższego uczyniłeś swoim schronieniem.
10 Zło ci się nie przydarzy,
nieszczęście nie zbliży się do twojego namiotu.
11 Rozkazał przecież swoim aniołom,
aby cię strzegli na wszystkich twoich drogach.
12 Będą cię nosić na rękach,
abyś nie zranił swej nogi o kamień.
13 Będziesz deptał po lwach i żmijach,
zdepczesz lwiątko i smoka.
14 Ocalę go, bo na Mnie polegał,
wywyższę go, bo poznał Moje imię.
15 Wysłucham go, gdy będzie Mnie wzywał,
będę z nim w nieszczęściu,
wybawię i obdarzę sławą.
16 Obdarzę go długim życiem
i ukażę mu swoje zbawienie.