PSALM 83 [82]
Wołanie o pomoc przeciw wrogom
1 Pieśń. Psalm Asafa.
2 Boże, nie trwaj w milczeniu,
nie milcz i nie bądź bezczynny, Boże,
3 bo burzą się Twoi nieprzyjaciele
– ci, którzy Cię nienawidzą, podnoszą głowy.
4 Knują spisek przeciwko Twojemu ludowi,
zmawiają się przeciw tym, których strzeżesz.
5 Mówią: Chodźcie, wyniszczmy go spośród narodów,
aby nigdy więcej nie wspominano imienia Izraela.
6 Zmawiają się bowiem zgodnie,
zawierają przeciw Tobie przymierze:
7 Namioty Edomitów i Izmaelitów,
Moabici i Hagryci,
8 Gebal, Ammon i Amalek,
Filistyni z mieszkańcami Tyru.
9 Także Asyryjczycy przyłączyli się do nich,
przyszli z pomocą potomkom Lota.
10 Zrób im to, co Madianitom i Siserze,
co Jabinowi nad potokiem Kiszon.
11 Zostali oni wybici w Endor
i stali się nawozem dla ziemi.
12 Postąp z ich książętami jak z Orebem
i jak z Zeebem, Zebachem i Salmunną,
i ze wszystkimi ich książętami,
13 którzy mówili:
Zagarnijmy siedziby Boga!
14 Boże mój, spraw, by zawirowali jak liście,
jak plewy na wietrze.
15 Jak ogień pochłaniający lasy,
jak pożoga wypalająca góry,
16 tak Ty ścigaj ich swoją burzą,
i przerażaj swoją nawałnicą!
17 Okryj ich twarze hańbą,
aby szukali Twojego imienia, Panie!
18 Niech wstyd i trwoga przejmą ich na wieki,
niech się okryją hańbą i wyginą!
19 Niech wiedzą, że jedynie Ty,
którego imię brzmi Pan,
jesteś Najwyższy na całej ziemi!