PSALM 81 [80]
Hymn świąteczny
1 Przewodnikowi chóru. Na melodię z Gat. Asafa.
2 Śpiewajcie Bogu, naszej Mocy,
wykrzykujcie radośnie Bogu Jakuba!
3 Zanućcie pieśń i uderzcie w bęben,
w dźwięczną cytrę i harfę!
4 Zadmijcie w róg podczas nowiu,
podczas pełni księżyca, w dniu naszego święta,
5 bo takie jest prawo w Izraelu,
nakaz Boga Jakuba.
6 Przykazanie to dał Józefowi,
gdy wyszedł on z ziemi egipskiej.
Słyszę nieznaną mi mowę:
7 Zdjąłem ciężar z jego grzbietu,
jego ręce nie muszą już dźwigać koszy.
8 Wołałeś w nieszczęściu i wybawiłem ciebie,
odpowiedziałem ci pośród burzy,
doświadczyłem cię nad wodami Meriba.
9 Słuchaj, Mój ludu, bo chcę ciebie upomnieć!
Obyś usłuchał Mnie, Izraelu!
10 Nie będziesz miał innego boga,
cudzemu bogu nie będziesz się kłaniać!
11 Ja, Pan, jestem twoim Bogiem,
który cię wywiódł z ziemi egipskiej.
Otwórz szeroko usta, a Ja je napełnię!
12 Mój lud jednak nie usłuchał Mojego głosu,
Izrael nie był Mi uległy.
13 Zostawiłem ich w zatwardziałości serca,
aby postępowali według własnych planów.
14 Gdyby Mój lud Mnie słuchał,
gdyby Izrael szedł Moimi drogami,
15 prędko poskromiłbym ich wrogów
i podniósł rękę na ich ciemięzców.
16 Ci, którzy nienawidzą Pana, schlebialiby Izraelowi,
a czas ich trwałby wiecznie.
17 Nakarmiłbym Izraela wyborną pszenicą
i sycił miodem ze skały.