PSALM 76 [75]
Pieśń zwycięstwa
1 Przewodnikowi chóru. Na instrumenty strunowe.
Psalm Asafa. Pieśń.
2 Bóg znany jest w Judzie,
sławne jest Jego imię w Izraelu.
3 W Szalem powstała Jego świątynia,
a na Syjonie Jego mieszkanie.
4 Tam połamał strzały łuków,
tarczę, miecz i zbroję.
5 Jesteś pełen światła,
potężniejszy niż odwieczne góry.
6 Najdzielniejsi zostali rozbrojeni,
we śnie się pogrążyli.
Osłabły ręce wszystkich wojowników.
7 Boże Jakuba, od Twojej groźby
znieruchomiały rydwany i konie.
8 Ty wzbudzasz trwogę
– kto ocaleje przed Twoim obliczem,
kiedy się rozgniewasz?
9 Ogłosiłeś z niebios swój wyrok.
Ziemia się przelękła i zamilkła,
10 gdy Bóg powstał, by dokonać sądu,
by wybawić wszystkich pokornych ziemi.
11 Tak, nawet gniew człowieka będzie Cię sławić,
Ty się przepaszesz resztą tego gniewu.
12 Składajcie śluby i wypełniajcie je Panu, naszemu Bogu!
Wszyscy, stojący wokół Niego,
przynoście dary Budzącemu Trwogę!
13 On poskramia pychę książąt,
straszny jest dla królów ziemi.