PSALM 75 [74]
Bóg sądzi świat
1 Przewodnikowi chóru. Na melodię „Al taszchet”.
Psalm Asafa. Pieśń.
2 Wysławiamy Cię, Boże, wysławiamy,
Twoje imię jest bliskie
tym, którzy opowiadają Twoje cuda.
3 Gdy Ja wyznaczę odpowiednią porę,
będę sądził sprawiedliwie.
4 Choćby zachwiała się ziemia
wraz ze wszystkimi mieszkańcami,
Ja umocnię jej filary.
5 Mówię zuchwalcom: Nie bądźcie zuchwali,
a bezbożnym: Nie wywyższajcie się.
6 Nie wywyższajcie się przeciwko niebu,
nie mówcie z nieugiętym karkiem,
7 bo nie ze wschodu ani z zachodu,
ani z pustyni przyjdzie wywyższenie.
8 Bóg przecież jest sędzią
– tego poniży, tamtego wywyższy.
9 W ręku Pana jest bowiem kielich
musującego wina, pełnego przypraw.
On z niego nalewa
– doprawdy, nawet osad osuszą,
będą pić wszyscy bezbożni ziemi.
10 Ja zaś po wszystkie czasy będę się radował,
będę śpiewał Bogu Jakuba.
11 I zniweczę dumę bezbożnych,
a sprawiedliwego wywyższę.