PSALM 29 [28]
Majestat Pana wśród burzy
1 Psalm Dawida.
Oddajcie Panu, synowie Boży,
oddajcie Panu chwałę i moc!
2 Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu,
pokłońcie się Panu w świętych szatach!
3 Głos Pana nad wodami,
zagrzmiał Bóg chwały,
Pan nad wielkimi wodami.
4 Głos Pana potężny,
głos Pana dostojny.
5 Głos Pana łamie cedry,
Pan łamie cedry Libanu
6 i sprawia, że Liban skacze jak cielę,
a Sirion jak młody bawół.
7 Głos Pana wznieca płomienie ognia,
8 głos Pana wstrząsa pustynią,
Pan wstrząsa pustynią Kadesz.
9 Głos Pana sprawia, że rodzą łanie,
ogołaca lasy,
a w Jego świątyni wszystko woła: Chwała!
10 Pan zasiadł nad potopem,
Pan zasiada jako król na wieki.
11 Pan dał moc swojemu ludowi,
Pan pobłogosławił swój lud pokojem.