PSALM 19 [18]
Chwała Stwórcy i Prawodawcy
1 Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida.
2 Niebiosa głoszą chwałę Boga,
a nieboskłon obwieszcza dzieło rąk Jego.
3 Dzień dniowi wieść ogłasza,
a noc nocy podaje wiadomość.
4 Ani to mowa, ani to słowa,
nie można usłyszeć ich głosu,
5 ale po całej ziemi ich dźwięk się rozchodzi,
po krańce świata ich brzmienie.
Pośród niebios wystawił słońcu namiot,
6 a ono jak oblubieniec wychodzi ze swej komnaty,
cieszy się jak bohater, biegnąc swoją drogą.
7 Wschodzi na jednym krańcu nieba,
i biegnie aż po drugi kraniec
– nic się nie ukryje przed jego żarem.
8 Prawo Pana jest doskonałe, orzeźwia duszę,
świadectwo Pana niewzruszone, mądrym czyni prostaczka.
9 Nakazy Pana są słuszne, radują serce,
przykazanie Pana jasne, oświeca oczy.
10 Bojaźń Pana czysta, trwać będzie na wieki,
wyroki Pana wierne, wszystkie są sprawiedliwe.
11 Są one cenniejsze niż złoto,
niż mnóstwo szczerego złota,
i słodsze od miodu płynącego z plastra.
12 Oświecają też Twojego sługę,
za ich przestrzeganie jest wielka nagroda.
13 Kto zrozumie błędy?
Uwolnij mnie od tych, które są przede mną ukryte!
14 Także od pysznych ustrzeż swego sługę,
niech nie panują nade mną!
Wtedy będę bez skazy
i wolny od licznych grzechów.
15 Niech będą Ci miłe słowa ust moich
i rozważanie mego serca, Panie,
Opoko moja i mój Wybawco!