PSALM 140 [139]
Przeciw podstępnym wrogom
1 Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida.
2 Wybaw mnie, Panie, od złego człowieka,
strzeż mnie przed gwałtownikiem,
3 przed tymi, którzy obmyślają zło w sercu swoim,
każdego dnia wzniecają spory!
4 Języki mają ostre jak węże
i usta pełne jadu jak żmije.
5 Strzeż mnie, Panie, przed bezbożnym,
uchroń mnie przed gwałtownikiem,
przed tymi, którzy chcą mnie powalić!
6 Pyszni zastawili na mnie sidła,
rozciągnęli sznury i sieci,
zastawili na mnie pułapki przy drodze.
7 Wołam do Pana: Ty jesteś moim Bogiem,
usłysz, o Panie, krzyk mojego błagania!
8 Boże, mój Panie, mocy mojego zbawienia,
Ty osłaniasz moją głowę w dniu bitwy.
9 Nie spełniaj, Panie, pragnień bezbożnego,
nie daj się ziścić jego złym zamiarom,
by się nie wywyższał!
10 Niech głowy tych, którzy mnie oblegają,
pogrąży nieprawość ich warg.
11 Niech spadną na nich rozżarzone węgle,
niech zostaną strąceni w przepaść,
by nie mogli się podnieść.
12 Oszczerca nie ostoi się w kraju,
a gwałtownika dopadną nieszczęścia.
13 Wiem, że Pan odda sprawiedliwość ubogiemu,
słuszność biedakom.
14 Tylko sprawiedliwi będą wysławiać Twoje imię,
a prawi zamieszkają przed Twoim obliczem.