PSALM 130 [129]
Z otchłani grzechu
1 Pieśń pielgrzymkowa.
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie,
2 Panie, wysłuchaj mojego wołania!
Otwórz swoje uszy na moje błaganie!
3 Jeśli będziesz pamiętał winy,Panie,
Panie, kto ocaleje?
4 Ty jednak udzielasz przebaczenia,
aby odczuwano przed Tobą bojaźń.
5 Pokładam nadzieję w Panu,
pokłada nadzieję moja dusza,
oczekuję na Jego słowo.
6 Moja dusza oczekuje Pana
bardziej niż strażnicy poranka,
bardziej niż strażnicy poranka.
7 Izraelu, oczekuj Pana,
bo Pan jest łaskawy
i obfite u Niego odkupienie.
8 On odkupi Izraela
ze wszystkich jego nieprawości.