PSALM 13 [12]
W długotrwałym ucisku
1 Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida.
2 Jak długo, Panie, będziesz zapominał o mnie? Czy zawsze?
Jak długo będziesz skrywał swoje oblicze przede mną?
3 Jak długo będę nosił troski w mojej duszy,
a w sercu codzienną zgryzotę?
Jak długo mój wróg będzie wynosił się nade mnie?
4 Spójrz i wysłuchaj mnie, Panie, mój Boże!
Oświeć moje oczy, bym snem śmiertelnym nie zasnął
5 i mój nieprzyjaciel nie mówił: A jednak go pokonałem!
Niech się nie cieszą moi wrogowie,
gdy się zachwieję.
6 Ja bowiem pokładam ufność w Twojej łasce,
niech się me serce cieszy wybawieniem otrzymanym od Ciebie.
Chcę śpiewać Panu, bo obdarzył mnie dobrem!