PSALM 128 [127]
Szczęście rodzinne nagrodą za bojaźń Bożą
1 Pieśń pielgrzymkowa.
Szczęśliwy każdy, kto się boi Pana
i chodzi Jego drogami.
2 Będziesz spożywał owoc swej pracy,
osiągniesz szczęście i będzie ci dobrze.
3 Twoja żona będzie jak płodny krzew winny
we wnętrzu twojego domu,
twoi synowie jak drzewka oliwne
wokół twojego stołu.
4 Tak będzie błogosławiony,
kto się boi Pana.
5 Niech Pan błogosławi ci z Syjonu,
abyś oglądał szczęście Jerozolimy
przez wszystkie dni swojego życia,
6 abyś oglądał dzieci swoich synów.
Pokój Izraelowi!