PSALM 127 [126]
Pomyślność ludzi pochodzi od Boga.
1 Pieśń pielgrzymkowa. Salomona.
Jeżeli Pan domu nie zbuduje,
to na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą.
Jeżeli Pan nie będzie strzegł miasta,
to na próżno czuwa strażnik.
2 Na próżno się zrywacie o świcie
i późno siadacie,
by zjeść chleb ciężko zapracowany.
Tyle On daje i we śnie temu, kogo miłuje.
3 Synowie są darem Pana,
nagrodą jest owoc łona.
4 Jak strzały w ręku wojownika,
tak synowie zrodzeni w młodości.
5 Szczęśliwy, kto napełni nimi swój kołczan!
Nie doznają wstydu, gdy w bramie miasta
staną do rozprawy ze swoimi wrogami.