PSALM 120 [119]
Przeciwko złym językom
1 Pieśń pielgrzymkowa.
Do Pana wołałem w moim nieszczęściu
i mnie wysłuchał.
2 Panie, ratuj mnie od ust podstępnych,
od zdradliwego języka!
3 Co będzie dane tobie, co dodane,
zdradliwy języku?
4 Ostre są strzały wojownika
i węgle z janowca.
5 Biada mi, bo przebywam w Meszek,
bo mieszkam w namiotach Kedaru!
6 Zbyt długo mieszkałem z tymi,
którzy nienawidzą pokoju.
7 Ja pragnę pokoju
– lecz gdy to mówię, oni dążą do wojny.