PSALM 115 [113B]
Wielkość prawdziwego Boga
1 Nie nam, Panie, nie nam,
lecz Twemu imieniu daj chwałę,
za Twoją łaskawość, za Twoją wierność!
2 Dlaczego narody mają mówić:
Gdzie jest ich Bóg?
3 Nasz Bóg jest w niebiosach,
może sprawić, co zechce.
4 Ich bożki to srebro i złoto,
są dziełem rąk człowieka.
5 Mają usta, lecz nie mówią,
mają oczy, lecz nie widzą,
6 mają uszy, lecz nie słyszą,
mają nozdrza, lecz nie czują zapachu,
7 mają ręce, lecz nie dotykają,
mają nogi, lecz nie chodzą,
mają gardła, lecz nie wydają głosu.
8 Ci, którzy je robią, są do nich podobni
– wszyscy, którzy im ufają.
9 Ufaj Panu, Izraelu!
– On ich pomocą i tarczą.
10 Ufaj Panu, domu Aarona!
– On ich pomocą i tarczą.
11 Ufajcie Panu, bojący się Pana!
– On ich pomocą i tarczą.
12 Pan o nas pamięta – niech nam błogosławi,
niech błogosławi domowi Izraela,
niech błogosławi domowi Aarona,
13 niech błogosławi bojącym się Pana,
zarówno małym, jak i wielkim!
14 Niech was Pan rozmnoży,
was i waszych synów!
15 Błogosławieni bądźcie przez Pana,
stworzyciela nieba i ziemi.
16 Niebiosa są niebiosami Pana,
lecz ziemię darował ludziom.
17 To nie umarli wychwalają Pana,
nie ci, którzy zstępują do Szeolu,
18 ale to my błogosławimy Pana,
teraz i na wieki.
Alleluja!