PSALM 114 [113A]
Cuda Boga podczas wyjścia z Egiptu
1 Gdy Izrael wychodził z Egiptu,
dom Jakuba od ludu obcego,
2 Jego świętością stał się Juda,
Izrael Jego królestwem.
3 Morze ujrzało to i uciekło,
Jordan wstecz popłynął.
4 Góry skakały jak barany,
pagórki niczym jagnięta.
5 Co się stało, morze, że uciekasz?
Dlaczego wstecz płyniesz, Jordanie?
6 Góry, czemu skaczecie jak barany,
a wy, pagórki, niczym jagnięta?
7 Zadrżyj, ziemio, przed obliczem Pana,
przed obliczem Boga Jakuba,
8 który skałę w staw zamienia,
krzemień w źródło wody!