PSALM 111 [110]
Wielkie dzieła Boże
1 Alleluja!
Alef Będę wysławiał Pana z całego serca
Bet w radzie prawych i w zgromadzeniu.
Gimel 2 Wielkie są dzieła Pana,
Dalet godne zgłębiania przez wszystkich, którzy je miłują.
He 3 Jego czyny są wspaniałe i dostojne,
Waw Jego sprawiedliwość trwa na wieki.
Zajin 4 Pan upamiętnił swoje cuda,
Chet jest łaskawy i miłosierny.
Tet 5 Karmi tych, którzy się Go boją,
Jod pamięta na wieki o swoim przymierzu.
Kaf 6 Pokazał swemu ludowi potęgę dzieł swoich,
Lamed gdy oddał mu posiadłość narodów.
Mem 7 Jego dzieła to prawda i sprawiedliwość,
Nun niezmienne są wszystkie Jego przykazania,
Samek 8 ustalone na wieki, na zawsze,
Ajin wypełniane wiernie i szczerze.
Pe 9 Swemu ludowi zesłał odkupienie,
Sade na wieki ustanowił swoje przymierze.
Kof Jego imię jest święte i pełne grozy.
Resz 10 Bojaźń Pana jest początkiem mądrości.
Szin Roztropni są ci, którzy tak postępują.
Taw Jego chwała trwa na wieki.