PSALM 100 [99]
Z radością służcie Panu
1 Psalm dziękczynny.
Wołaj na cześć Pana, cała ziemio,
2 służcie Panu z weselem,
przychodźcie radośni przed Jego oblicze!
3 Wiedzcie, że Pan jest Bogiem,
On nas stworzył, a nie my.
Jesteśmy Jego ludem, owcami Jego pastwiska!
4 Z dziękczynieniem wchodźcie w Jego bramy,
z pieśnią pochwalną na Jego dziedzińce,
wysławiajcie Go, błogosławcie Jego imię!
5 Pan bowiem jest dobry,
Jego łaska trwa na wieki,
a Jego wierność z pokolenia na pokolenie.