1 Jak śnieg do lata, jak deszcz do żniw,
tak chwała nie pasuje do głupca.
2 Jak przelatujący ptak, jak fruwająca jaskółka,
tak bezpodstawne przekleństwo nie dosięgnie nikogo.
3 Bat dla konia, wędzidło dla osła,
a rózga na plecy głupców.
4 Nie odpowiadaj głupiemu według jego głupoty,
abyś nie stał się do niego podobny.
5 Odpowiadaj głupiemu według jego głupoty,
aby nie uznał się za mądrego.
6 Podcina sobie nogi, naraża się na przemoc,
kto posyła wiadomość przez głupca.
7 Przysłowia w ustach głupców
są jak nogi kulawego pozbawione mocy.
8 Oddawanie czci głupcowi
jest jak przywiązanie kamienia do procy.
9 Przysłowia w ustach głupców,
są jak ciernie, które dostają się w ręce pijanego.
10 Kto najmuje głupca i przechodnia
jest jak łucznik, który rani każdego.
11 Głupiec, który powtarza swoje głupstwa,
jest jak pies powracający do swoich wymiocin.
12 Widziałeś człowieka, który uważa się za mądrego?
Większą nadzieję budzi głupiec niż on.
13 Leniwy mówi: Lew jest na drodze,
lew na rozstaju dróg.
14 Jak drzwi obracają się na zawiasach,
tak leniwy na swoim łóżku.
15 Leniwy wkłada rękę do misy,
lecz trudno mu donieść ją do ust.
16 Leniwy uważa się za mądrzejszego
niż siedmiu innych odpowiadających rozsądnie.
17 Kto, przechodząc, wdaje się w cudzą kłótnię,
jest jak ten, kto chwyta psa za uszy.
18 Podobny do szaleńca atakującego
śmiercionośnymi głowniami i strzałami,
19 jest człowiek, który oszukuje bliźniego,
a potem mówi: Czyż nie żartowałem?
20 Gdy nie ma drewna, ogień gaśnie,
gdy brak plotkarza, ustaje kłótnia.
21 Czym węgiel dla żaru, drewno dla ognia,
tym jest kłótliwy człowiek dla wzniecenia sporu.
22 Słowa plotkarza są jak smakołyki,
przenikają do wnętrzności.
23 Rozpalone usta i złe serce
są jak naczynia gliniane pokryte srebrem.
24 Kto nienawidzi, nie okazuje tego słowami,
lecz w swoim wnętrzu knuje podstęp.
25 Chociaż jego głos jest życzliwy, nie wierz mu,
bo w sercu ma siedem obrzydliwości.
26 Przebiegle ukrywa swoją nienawiść,
lecz jego niegodziwość ujawni się w zgromadzeniu.
27 Kto kopie dół, sam w niego wpada,
kamień powróci do tego, kto go toczy.
28 Kłamliwy język nienawidzi tych, których zniszczył,
gładka mowa sprzyja upadkowi.