Przysłowia zebrane
1 To są także przysłowia Salomona,
które zebrali ludzie Ezechiasza, króla Judy.
2 Chwałą Boga jest ukryć sprawę,
chwałą królów znaleźć wyjaśnienie.
3 Wysokość niebios, głębiny ziemi
i serce króla są niezbadane.
4 Oddziel żużel od srebra,
a rzemieślnikowi wyjdzie naczynie.
5 Usuń niegodziwego sprzed oblicza króla,
a jego tron umocni się w sprawiedliwości.
6 Nie wynoś się w obecności króla,
nie zajmuj miejsca wielkich.
7 Lepiej jest bowiem, gdy ci powiedzą: Wstąp tutaj,
niż miałbyś zostać poniżony w obecności możnego,
którego twoje oczy widziały.
8 Nie idź sprzeczać się pośpiesznie,
bo co w końcu zrobisz,
gdy zawstydzi cię twój bliźni.
9 Wiedź spór ze swoim bliźnim,
lecz nie wyjawiaj cudzej tajemnicy,
10 aby cię nie zganił ten, kto jej słucha,
i twoja obmowa nie obróciła się przeciwko tobie.
11 Słowa wypowiedziane we właściwym czasie
są jak złote jabłka na srebrnych tacach.
12 Mądre upomnienie dla uszu, które słuchają,
jest jak złoty kolczyk, jak ozdoba ze złota.
13 Wierny posłaniec dla tych, którzy go posyłają,
jest jak chłód śniegu w czasie żniw,
bo pokrzepia duszę swoich panów.
14 Człowiek, który się przechwala fałszywym darem,
jest jak chmury i wiatr nieprzynoszące deszczu.
15 Cierpliwością można przekonać zwierzchnika,
łagodny język łamie kości.
16 Znalazłeś miód, zjedz tyle, ile potrzebujesz,
abyś się nie przejadł i nie zwymiotował.
17 Odwiedzaj rzadko swojego bliźniego,
aby nie miał cię dość i nie znienawidził.
18 Człowiek, który fałszywie świadczy
przeciw swojemu bliźniemu,
jest jak młot, miecz, ostra strzała.
19 Zaufanie wiarołomnemu w dniu nieszczęścia
jest jak złamany ząb, zwichnięta noga.
20 Śpiewanie pieśni dla zbolałego serca
jest jak zdejmowanie ubrania w dzień mroźny,
jak wylewanie octu na ług.
21 Jeśli twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go chlebem,
jeśli jest spragniony, daj mu się napić wody.
22 Wtedy zgarniesz rozżarzone węgle na jego głowę
i Pan wynagrodzi to tobie.
23 Wiatr północny sprowadza deszcz,
obmowa – gniew na twarzy.
24 Lepiej jest mieszkać w kącie na dachu
niż z kłótliwą żoną we wspólnym domu.
25 Dobra wiadomość z dalekiej krainy
jest jak zimna woda dla spragnionego.
26 Zmąconym źródłem i zanieczyszczoną studnią,
jest sprawiedliwy, który upada przed niegodziwym.
27 Jedzenie zbyt dużo miodu nie jest dobrą rzeczą
ani poszukiwanie własnej chwały nie jest chwałą.
28 Człowiek, który nie panuje nad sobą,
jest jak zburzone miasto pozbawione muru.