1 Waga fałszywa budzi odrazę Pana,
podobają Mu się odważniki pełne.
2 Przyszła pycha, przyjdzie też hańba,
mądrość jest z pokornymi.
3 Uczciwość prowadzi prawych,
przewrotność zniszczy wiarołomnych.
4 Na nic się zdadzą bogactwa w dzień gniewu,
sprawiedliwość ratuje od śmierci.
5 Sprawiedliwość nieskazitelnego prostuje mu drogę,
niegodziwy upadnie przez swoją nikczemność.
6 Sprawiedliwość prawych ratuje ich,
żądza wiarołomnych łapie ich w sidła.
7 Gdy umiera niegodziwy człowiek, ginie jego nadzieja
i ginie nadzieja na bogactwa.
8 Sprawiedliwy zostaje uratowany z niedoli,
niegodziwy zajmie jego miejsce.
9 Usta bezbożnego niszczą bliźniego,
wiedza sprawiedliwych ratuje ich.
10 Gdy powodzi się sprawiedliwym, cieszy się miasto,
gdy giną niegodziwi, rozlegają się okrzyki radości.
11 Dzięki błogosławieństwu prawych podnosi się miasto,
usta niegodziwych je burzą.
12 Kto gardzi bliźnim, jest pozbawiony rozsądku,
człowiek rozumny milczy.
13 Kto chodzi i obmawia – wyjawia sekrety,
człowiek zaufany dochowuje tajemnicy.
14 Gdy nie ma dobrego przywództwa, lud upada,
gdy wielu doradców – doświadcza wybawienia.
15 Szkodzi sobie ten, kto ręczy za obcego,
kto unika poręki, jest bezpieczny.
16 Kobieta pełna wdzięku dostąpi zaszczytu,
budzący respekt osiągną bogactwa.
17 Kto wyświadcza dobro swojej duszy, jest człowiekiem dobrym,
kto niszczy swoje ciało, jest okrutny.
18 Niegodziwy osiąga pozorne zyski,
kto sieje sprawiedliwość, otrzyma prawdziwą zapłatę.
19 Tak sprawiedliwość prowadzi do życia,
a podążanie za złem – do śmierci.
20 Pan czuje odrazę do serc przewrotnych,
podoba Mu się droga nieskazitelnych.
21 Z całą pewnością zły nie uniknie kary,
potomstwo sprawiedliwych ocaleje.
22 Jak złoty kolczyk w ryju świni,
tak piękna kobieta bez rozsądku.
23 Sprawiedliwi pragną tylko dobra,
nadzieją niegodziwych jest gniew.
24 Bywa, że jeden rozdaje, a jeszcze mu przybywa,
inny zaś nadmiernie oszczędza, a popada w ubóstwo.
25 Człowiek życzliwy zostanie nasycony,
kto nie skąpi wody, temu jej nie zabraknie.
26 Ludzie przeklinają tego, kto przetrzymuje zboże,
błogosławią temu, kto je sprzedaje.
27 Kto usilnie szuka dobra, szuka życzliwości,
kto dąży do zła, ten go doświadczy.
28 Kto ufa swoim bogactwom, upadnie,
sprawiedliwi rozwiną się jak zielone liście.
29 Kto sieje zamęt w swoim domu, odziedziczy wiatr,
głupiec będzie sługą mądrego.
30 Owocem sprawiedliwego jest drzewo życia,
kto zjednuje dusze, jest mądry.
31 Jeśli sprawiedliwy otrzymuje zapłatę na ziemi,
to tym bardziej niegodziwy i grzesznik.