PRZYSŁOWIA SALOMONA I INNYCH MĘDRCÓW
1 Przysłowia Salomona.
Mądry syn raduje ojca,
głupi zasmuca matkę.
2 Bogactwa niegodziwie zdobyte nie przynoszą korzyści,
sprawiedliwość wybawia od śmierci.
3 Pan nie pozwoli głodować sprawiedliwemu,
odrzuca żądze niegodziwych.
4 Leniwa ręka prowadzi do ubóstwa,
ręka pracowitych przynosi bogactwo.
5 Kto zbiera w lecie, jest synem rozsądnym,
kto śpi w czasie żniw, okrywa się hańbą.
6 Błogosławieństwa nad głową sprawiedliwego,
przemoc kryją usta niegodziwych.
7 Wspomnienie sprawiedliwego jest błogosławieństwem,
imię niegodziwych zaginie.
8 Człowiek mądry przyjmuje nakazy,
kto mówi głupio, upadnie.
9 Kto postępuje nienagannie, postępuje bezpiecznie,
kto swoje drogi czyni krętymi, sam się zdradzi.
10 Kto mruga porozumiewawczo, sprawia cierpienie,
kto mówi głupio, upadnie.
11 Źródłem życia są usta sprawiedliwego,
usta niegodziwych kryją przemoc.
12 Nienawiść prowadzi do kłótni,
miłość zakrywa wszelki występek.
13 Mądrość jest na ustach rozumnego,
rózga na plecach pozbawionego rozumu.
14 Mądrzy gromadzą wiedzę,
usta głupiego to bliska ruina.
15 Majątek bogacza jest jego twierdzą,
zgubą ubogich – nędza.
16 Praca sprawiedliwego wiedzie ku życiu,
zysk niegodziwego – do grzechu.
17 Kto zachowuje karność, podąża drogą życia,
kto odrzuca napomnienie – błądzi.
18 Kto ukrywa nienawiść, ma usta kłamliwe,
kto rozsiewa plotki, jest głupi.
19 Przy wielu słowach nie uniknie się grzechu,
kto umie milczeć, jest roztropny.
20 Język sprawiedliwego jest jak wyborne srebro,
serce niegodziwych ma niewielką wartość.
21 Wargi sprawiedliwego służą wielu,
nierozumni giną z braku rozsądku.
22 Błogosławieństwo Pana czyni bogatym,
własny wysiłek niczego do niego nie doda.
23 Jak postępowanie nikczemne sprawia radość głupiemu,
tak mądre – człowiekowi rozsądnemu.
24 Na niegodziwego przychodzi to, czego się lęka,
sprawiedliwym będzie dane to, czego pragną.
25 Jak przechodzi burza, tak też znika niegodziwy,
sprawiedliwy zaś będzie trwać wiecznie.
26 Jak ocet dla zębów, a dym dla oczu,
tak leniwy dla tych, którzy go posyłają.
27 Bojaźń Pana wydłuża dni życia,
lata niegodziwych będą skrócone.
28 Oczekiwanie sprawiedliwych jest radością,
nadzieja niegodziwych obróci się wniwecz.
29 Droga Pana jest mocą dla nieskazitelnego,
zgubą dla czyniących nieprawość.
30 Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje,
niegodziwi nie będą mieszkali na ziemi.
31 Usta sprawiedliwego głoszą mądrość,
język kłamliwy zostanie odcięty.
32 Wargi sprawiedliwego są miłe,
usta niegodziwych przewrotne.