KONFRONTACJA Z PRZECIWNIKAMI
Prawdziwa sprawiedliwość
1 Poza tym, moi bracia, radujcie się w Panu. Nie jest dla mnie uciążliwe pisać do was o tym samym, dla was zaś jest to pożyteczne.
2 Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się fałszywego obrzezania. 3 My bowiem jesteśmy obrzezaniem, my którzy służymy Duchowi Boga i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a nie pokładamy ufności w ciele, 4 chociaż ja mógłbym pokładać ufność również w ciele. Jeśli ktoś uważa, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja: 5 obrzezany ósmego dnia, z rodu Izraela, z plemienia Beniamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków, według Prawa – faryzeusz, 6 co do gorliwości – prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości wynikającej z Prawa – człowiek nienaganny. 7 To jednak, co było dla mnie zyskiem, uważam za stratę ze względu na Chrystusa. 8 Nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na przewyższające wszystko poznanie Chrystusa Jezusa, mojego Pana. Z Jego powodu wszystko poczytuję za nic i uważam za śmieci, aby zyskać Chrystusa 9 i zjednoczyć się z Nim – nie dzięki mojej sprawiedliwości wynikającej z Prawa, lecz dzięki sprawiedliwości osiągniętej przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwości z Boga na podstawie wiary; 10 aby Go poznać – zarówno moc Jego zmartwychwstania, jak i udział w Jego cierpieniach, upodabniając się do Niego w Jego śmierci; 11 abym w ten sposób dostąpił zmartwychwstania.
DĄŻENIE DO CELU
12 Nie dlatego, że już to osiągnąłem albo że już jestem doskonały, ale dążę, aby to pochwycić, ponieważ sam zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. 13 Bracia, ja nie myślę o sobie, że już to zdobyłem, ale jedno czynię: zapominam o tym, co za mną, a zmierzam do tego, co przede mną. 14 Dążę do celu, do nagrody, wynikającej z niebiańskiego powołania mnie przez Boga w Chrystusie Jezusie. 15 Na ile więc jesteśmy doskonali, tak myślmy. A jeśli inaczej myślicie, Bóg wam to objawi. 16 Poza tym trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy.
17 Bracia, bądźcie moimi naśladowcami i podążajcie za przykładem tych, którzy postępują zgodnie ze wzorem, jaki w nas macie. 18 Wielu bowiem z tych, o których wam często mówiłem, a teraz z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusa. 19 Ich końcem jest zagłada, ich bogiem brzuch, ich chwała w tym, czego powinni się wstydzić. Oni myślą o tym, co ziemskie. 20 Nasza zaś ojczyzna jest w niebiosach, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. 21 On przemieni nasze poniżone ciało na podobne do swego chwalebnego ciała, mocą, którą może podporządkować sobie wszystko.