Data obchodów Święta Paschy
1 W pierwszym miesiącu drugiego roku po wyjściu z ziemi egipskiej Pan powiedział do Mojżesza na pustyni Synaj: 2 Niech Izraelici obchodzą Paschę w oznaczonym czasie. 3 Będziecie ją obchodzić dnia czternastego tego miesiąca, o zmierzchu. Macie ją obchodzić w oznaczonym czasie zgodnie ze wszystkimi ustawami i nakazami. 4 Mojżesz nakazał więc Izraelitom, by obchodzili Paschę. 5 I obchodzili Paschę na pustyni Synaj czternastego dnia pierwszego miesiąca, o zmierzchu. Izraelici wykonali wszystko tak, jak Pan nakazał Mojżeszowi.
Zasady świętowania dla będących w stanie nieczystości
6 Znaleźli się jednak mężczyźni, którzy stali się nieczystymi przez dotknięcie zwłok i dlatego nie mogli w tym dniu obchodzić Paschy. Tego samego dnia mężczyźni ci przyszli do Mojżesza i Aarona 7 i powiedzieli do nich: Wprawdzie z powodu dotknięcia zwłok staliśmy się nieczyści, czemu jednak mamy być wykluczeni spośród Izraelitów ze złożenia daru ofiarnego dla Pana w oznaczonym czasie? 8 Mojżesz im odpowiedział: Zaczekajcie, a ja się dowiem, co Pan nakaże względem was. 9 Wtedy Pan powiedział do Mojżesza: 10 Tak powiedz Izraelitom: Każdy spośród was lub waszych potomków, kto stałby się nieczystym z powodu dotknięcia zwłok albo kto znajdowałby się w dalekiej podróży, powinien obchodzić Paschę dla Pana. 11 Winni ją obchodzić w drugim miesiącu, czternastego dnia o zmierzchu, spożywając przaśny chleb i gorzkie zioła. 12 Niech nic nie zostawiają z niej do rana ani niech nie łamią żadnej kości. Powinni ją obchodzić zgodnie ze wszystkimi ustawami dotyczącymi Paschy. 13 Natomiast każdy, kto będąc czystym i nie znajdując się w podróży, zaniedba obchodzenia Paschy, zostanie usunięty spośród swego ludu, ponieważ nie przyniósł Panu daru ofiarnego w oznaczonym czasie. Taki człowiek poniesie karę za swój grzech. 14 Gdyby wśród was zamieszkał jakiś przybysz i chciał obchodzić Paschę dla Pana, powinien ją obchodzić według ustaw i nakazów dotyczących Paschy. Będziecie mieli jednakową ustawę zarówno dla przybysza jak i dla tubylca.
Obłok Pana
15 W dniu postawienia Przybytku okrył go wraz z Namiotem Świadectwa obłok, który od wieczora aż do rana unosił się nad Przybytkiem, przypominając z wyglądu ogień. 16 I tak działo się zawsze: za dnia okrywał go obłok, ale w nocy miał wygląd ognia. 17 Gdy obłok podnosił się znad Namiotu, Izraelici wyruszali, a w miejscu, gdzie się zatrzymywał, rozbijali obóz. 18 Izraelici wyruszali na rozkaz Pana i na rozkaz Pana rozbijali obóz. Obozowali tak długo, jak długo obłok spoczywał nad Przybytkiem. 19 Nawet wtedy, gdy obłok przez długi czas pozostawał nad Przybytkiem, Izraelici byli posłuszni rozkazowi Pana i nie wyruszali. 20 Zdarzało się, że obłok krótki czas spoczywał nad Przybytkiem. I wtedy także na rozkaz Pana rozbijali obóz i na rozkaz Pana wyruszali. 21 Zdarzało się jednak, że obłok pozostawał tylko od wieczora do rana. Nad ranem podnosił się i wówczas wyruszali. Innym razem pozostawał przez dzień i noc. Potem się podnosił i także wtedy wyruszali. 22 Czy pozostawał dwa dni, czy miesiąc, czy też przez dłuższy czas – dopóki obłok znajdował się nad Przybytkiem, okrywając go, obozowali także Izraelici i nie wyruszali; a gdy się podnosił, wyruszali. 23 Na rozkaz Pana rozbijali obóz i na rozkaz Pana wyruszali. Przestrzegali nakazów Pana, przekazanych przez Mojżesza.