Usunięcie nieczystych
1 Potem Pan powiedział do Mojżesza: 2 Rozkaż Izraelitom, by usunęli z obozu wszystkich trędowatych, cierpiących na wycieki oraz tych, którzy stali się nieczyści przez dotknięcie zmarłego. 3 Ich wszystkich macie usunąć poza obóz, aby nie zanieczyszczali swoich obozów, gdzie Ja mieszkam pośród nich. 4 Tak też uczynili Izraelici i usunęli ich poza obóz. Izraelici postąpili tak, jak Pan powiedział Mojżeszowi.
Zadośćuczynienie za grzech
5 Pan ponownie powiedział do Mojżesza: 6 Powiedz Izraelitom: Mężczyzna lub kobieta, jeśli dopuści się jakiegoś grzechu spośród tych, które zwykle ludzie popełniają, to popełnia przestępstwo przeciw Panu, a osoba taka zaciąga winę. 7 Musi ona wyznać popełniony grzech i zadośćuczynić w pełni, zwracając rzecz, którą zabrała i dodając do niej piątą część jej wartości. Ma ją zwrócić temu, wobec kogo zawiniła. 8 Jeśli taki człowiek nie miałby krewnego, któremu można by zwrócić rzecz zagrabioną, to ta rzecz ma być zwrócona Panu. Będzie należeć do kapłana, z wyjątkiem barana przeznaczonego na ofiarę przebłagalną, którym dokona on na grzeszniku obrzędu przebłagania. 9 Wszystkie poświęcone dary, które Izraelici przynoszą kapłanowi, będą należeć do niego. 10 Składane poświęcone dary, należą się kapłanowi. Cokolwiek ktoś dałby kapłanowi, stanie się jego własnością.
Ofiara posądzenia o cudzołóstwo
11 Potem Pan powiedział do Mojżesza: 12 Tak oznajmisz Izraelitom: Jeżeli jakiś mężczyzna ma żonę, która zbłądzi, dopuszczając się zdrady – 13 przez to, że inny mężczyzna z nią współżyje, a jej mąż tego nie zauważył, bo było to w ukryciu i, choć stała się nieczysta, nie było świadka przeciwko niej ani nie została przyłapana na gorącym uczynku, 14 i jeżeli takiego mężczyznę ogarną podejrzenia i zacznie posądzać swoją żonę, ponieważ stała się nieczysta, lub też gdy nabierze podejrzeń i będzie ją posądzał, mimo że nie stała się nieczysta – 15 to taki człowiek powinien przyprowadzić swoją żonę do kapłana. Przyniesie też, jako dar ofiarny za nią, dziesiątą część efy mąki jęczmiennej. Nie wyleje jednak na nią oliwy ani nie doda kadzidła, gdyż jest to ofiara posądzenia, ofiara przypomnienia, która ma przypomnieć winę. 16 Wówczas kapłan każe kobiecie się zbliżyć i stanąć przed Panem. 17 Następnie kapłan naleje świętej wody do glinianego naczynia oraz weźmie trochę pyłu leżącego na podłodze Przybytku i wsypie go do wody. 18 Potem kapłan postawi kobietę przed Panem i rozpuści jej włosy na głowie. Położy na jej dłoniach ofiarę przypomnienia, to znaczy ofiarę posądzenia, a gorzka woda, niosąca klątwę, będzie w ręku kapłana. 19 Wtedy zaprzysięgnie kobietę i powie do niej: Jeśli żaden mężczyzna nie współżył z tobą i nie jesteś nieczysta z powodu zdrady względem swego męża, to gorzka woda i przekleństwo nie przyniesie ci szkody. 20 Jeśli jednak byłaś niewierna swemu mężowi i stałaś się przez to nieczysta, ponieważ inny mężczyzna, a nie twój mąż, współżył z tobą – 21 to zaprzysięgnie kapłan kobietę przysięgą przekleństwa i powie do niej – niech Pan uczyni cię zaprzysiężonym przekleństwem pośród twego ludu. Niech Pan sprawi, że zwiotczeją twoje biodra, a twoje łono niech spuchnie. 22 Woda niosąca przekleństwo niech wniknie do twego wnętrza, by spuchło twoje łono a biodra zwiotczały. Wtedy kobieta odpowie: Amen, amen. 23 Potem kapłan wypisze te przekleństwa na zwoju, a następnie zmyje je gorzką wodą 24 i da wypić kobiecie gorzką wodę, która niesie klątwę, aby wody przekleństwa weszły w nią, przynosząc gorycz. 25 Następnie kapłan weźmie z rąk kobiety ofiarę posądzenia, wykona nią przed Panem obrzęd kołysania i złoży na ołtarzu. 26 Potem weźmie z niej pełną garść jako pamiątkę, spali na ołtarzu i da tej kobiecie napić się wody. 27 Gdy napoi ją wodą – jeśli jest nieczysta i zdradziła swego męża – woda niosąca przekleństwo wniknie w nią, przynosząc gorycz. Jej łono spuchnie, biodra zwiotczeją i w ten sposób kobieta ta stanie się przekleństwem pośród swego ludu. 28 Jeśli jednak kobieta nie jest nieczysta, lecz przeciwnie – jest czysta – nie poniesie szkody i nadal będzie mogła rodzić dzieci. 29 Takie jest prawo dotyczące posądzenia, gdy żona zdradzi swego męża i stanie się nieczysta 30 lub gdy mąż nabierze podejrzeń i postawi taką kobietę przed Panem, kapłan zaś postąpi z nią zgodnie z całym tym prawem. 31 Mąż będzie wtedy bez winy, a żona poniesie karę.