Przepisy dotyczące dziedziczenia przez kobiety
1 Podeszli naczelnicy rodów plemion synów Gileada, syna Ma-kira, który był synem Manassesa z plemion potomków Józefa, i oznajmili Mojżeszowi oraz przywódcom, naczelnikom rodów Izraelitów: 2 Pan nakazał, abyś ty, nasz pan, przekazał Izraelitom tę ziemię, jako dziedzictwo, drogą losowania. Pan nasz otrzymał także od Pana nakaz, by dziedzictwo naszego brata Selofchada dać jego córkom. 3 Gdy więc staną się żonami mężczyzn z innego plemienia Izraelitów, ich dziedzictwo zostanie odłączone od dziedzictwa naszych przodków i dodane do dziedzictwa plemienia, do którego będą należeć. W ten sposób nasze dziedzictwo otrzymane drogą losowania zostanie pomniejszone. 4 Również gdy Izraelici obchodzić będą rok jubileuszowy, dziedzictwo tych kobiet będzie dodane do dziedzictwa plemienia, do którego należą, a dziedzictwo plemienia naszych przodków pomniejszy się właśnie o ich dziedzictwo.
5 Wtedy Mojżesz, zgodnie z rozkazem Pana, nakazał Izraelitom: To, co mówi plemię potomków Józefa, jest słuszne. 6 Oto, co Pan nakazał w sprawie córek Selofchada: Mogą wyjść za mąż za tego, kogo zechcą, lecz musi to być mężczyzna z rodu w plemieniu ich ojca. 7 Dzięki temu dziedzictwo Izraelitów nie będzie przechodziło od jednego plemienia do drugiego, ponieważ każdy Izraelita powinien pozostać przy dziedzictwie plemienia swoich przodków. 8 Każda córka, która dziedziczy ziemię w jakimś plemieniu Izraelitów, może być zaślubiona tylko mężczyźnie z rodu w swoim plemieniu, by Izraelici zachowali dziedzictwo swoich ojców. 9 W ten sposób dziedziczona ziemia nie będzie przechodzić od jednego plemienia do drugiego, ponieważ każde z plemion Izraelitów powinno trzymać się swego dziedzictwa.
10 Córki Selofchada postąpiły tak, jak Pan nakazał Mojżeszowi. 11 Machla, Tirsa, Chogla, Milka i Noa – córki Selofchada – poślubiły więc synów swoich stryjów. 12 Wybrały sobie mężów spośród rodów synów Manassesa, syna Józefa, i tak pozostało ich dziedzictwo przy plemieniu, do którego należał ród ich ojca.
Zakończenie
13 Takie są przykazania i prawa, które Pan nadał Izraelitom przez Mojżesza, na równinach Moabu, nad Jordanem, naprzeciw Jerycha.