Pierwszy dzień siódmego miesiąca
1 Pierwszego dnia siódmego miesiąca będziecie mieli święte zwoływanie – nie wolno wam wykonywać żadnej uciążliwej pracy. Będzie to dla was dzień trąbienia. 2 Na ofiarę całopalną złożycie wtedy cielca, barana oraz siedmioro rocznych jagniąt bez skazy, jako miłą woń dla Pana, 3 nadto przepisaną ofiarę pokarmową, czyli najczystszą mąkę zaczynioną oliwą, trzy dziesiąte efy na cielca, dwie dziesiąte na barana 4 i jedną dziesiątą na każde z siedmiorga jagniąt, 5 a także kozła na ofiarę przebłagalną za grzech, by dokonać przebłagania za was. 6 Złożycie je niezależnie od comiesięcznej ofiary całopalnej wraz z przepisaną ofiarą pokarmową oraz od nieustannej ofiary całopalnej z przypisanymi jej ofiarami pokarmowymi i płynnymi według rozporządzenia, jako miłą woń, ofiarę spalaną dla Pana.
Ofiary na Dzień Przebłagania
7 Dziesiątego dnia tego siódmego miesiąca będziecie mieli święte zwoływanie i się ukorzycie. Nie wolno wam też wykonywać żadnej pracy. 8 Na ofiarę całopalną, jako miłą woń dla Pana, powinniście złożyć: cielca, barana i siedmioro rocznych jagniąt. Zwierzęta mają być bez skazy. 9 Złożycie także przypisaną im ofiarę pokarmową – najczystszą mąkę zaczynioną oliwą – trzy dziesiąte efy na cielca, dwie dziesiąte na barana 10 i po jednej dziesiątej na każde z siedmiorga jagniąt. 11 Ponadto kozła na ofiarę przebłagalną za grzech – poza ofiarą przebłagalną za grzech składaną w Dniu Przebłagania oraz nieustanną ofiarą całopalną wraz z przypisanymi im ofiarami pokarmowymi i ofiarami płynnymi.
Ofiary w Święto Namiotów
12 Piętnastego dnia siódmego miesiąca będziecie mieli święte zwoływanie. Nie wolno wam wykonywać żadnej uciążliwej pracy, lecz przez siedem dni macie obchodzić święto dla Pana. 13 Na ofiarę całopalną, ofiarę spalaną, miłą woń dla Pana, złożycie trzynaście cielców, dwa barany i czternaścioro rocznych jagniąt bez skazy, 14 a także przypisaną im ofiarę pokarmową – najczystszą mąkę, zaczynioną oliwą – trzy dziesiąte efy na każdego z trzynastu cielców; dwie dziesiąte na każdego z dwóch baranów 15 oraz po jednej dziesiątej na każde z czternaściorga jagniąt. 16 Ponadto kozła na ofiarę przebłagalną za grzech, poza nieustanną ofiarą całopalną z przypisanymi jej ofiarami pokarmową i płynną. 17 Drugiego dnia: Dwanaście cielców, dwa barany i czternaścioro jagniąt rocznych bez skazy, 18 a także należną im ofiarę pokarmową i ofiary płynne przypisane do wołów, baranów i jagniąt, stosownie do ich liczby – zgodnie z rozporządzeniem. 19 Wreszcie kozła jako ofiarę przebłagalną za grzech, poza nieustanną ofiarą całopalną z przypisanymi jej ofiarami pokarmową i płynną. 20 Trzeciego dnia: Jedenaście cielców, dwa barany i czternaścioro rocznych jagniąt bez skazy, 21 do tego należną ofiarę pokarmową i ofiary płynne przypisane dla cielców, baranów i jagniąt, stosownie do ich liczby – zgodnie z rozporządzeniem. 22 Ponadto kozła jako ofiarę przebłagalną za grzech, poza nieustanną ofiarą całopalną z przypisanymi jej ofiarami pokarmową i płynną. 23 Czwartego dnia: Dziesięć cielców, dwa barany i czternaścioro rocznych jagniąt bez skazy, 24 do tego należną ofiarę pokarmową i ofiary płynne przypisane do cielców, baranów i jagniąt, stosownie do ich liczby – zgodnie z rozporządzeniem. 25 Ponadto kozła jako ofiarę przebłagalną za grzech, poza nieustanną ofiarą całopalną i przypisanymi jej ofiarami pokarmową i płynną. 26 Piątego dnia: Dziewięć cielców, dwa barany i czternaścioro rocznych jagniąt bez skazy, 27 do tego należną ofiarę pokarmową i ofiary płynne przypisane do cielców, baranów i jagniąt, stosownie do ich liczby – zgodnie z rozporządzeniem. 28 Wreszcie kozła jako ofiarę przebłagalną za grzech, poza nieustanną ofiarą całopalną z przypisanymi jej ofiarami pokarmową i płynną. 29 Szóstego dnia: Osiem cielców, dwa barany i czternaścioro rocznych jagniąt bez skazy, 30 do tego należną ofiarę pokarmową i ofiary płynne przypisane do cielców, baranów i jagniąt, stosownie do ich liczby – zgodnie z rozporządzeniem. 31 Ponadto kozła jako ofiarę przebłagalną za grzech, poza nieustanną ofiarą całopalną i przypisanymi jej ofiarami pokarmową i płynną. 32 Siódmego dnia: Siedem cielców, dwa barany i czternaścioro rocznych jagniąt bez skazy, 33 do tego należną ofiarę pokarmową i ofiary płynne przypisane do cielców, baranów i jagniąt, stosownie do ich liczby – zgodnie z rozporządzeniem. 34 Ponadto kozła jako ofiarę przebłagalną za grzech, poza nieustanną ofiarą całopalną z przypisanymi jej ofiarami pokarmową i płynną. 35 Ósmego dnia będziecie mieli uroczyste zebranie. Nie możecie wykonywać żadnej uciążliwej pracy. 36 Na ofiarę całopalną, ofiarę spalaną, miłą woń dla Pana złożycie: jednego cielca, jednego barana i siedmioro rocznych jagniąt bez skazy, 37 do tego należną ofiarę pokarmową i ofiary płynne przypisane do cielców, baranów i jagniąt, stosownie do ich liczby – zgodnie z rozporządzeniem. 38 Wreszcie kozła jako ofiarę przebłagalną za grzech, poza nieustanną ofiarą całopalną i należną jej ofiarą pokarmową i płynną. 39 To macie czynić dla Pana w czasie waszych świąt, niezależnie od waszych ślubów, ofiar dobrowolnych składanych jako ofiary całopalne, ofiary pokarmowe, ofiary płynne czy ofiary wspólnotowe.