Popiół z czerwonej krowy
1 Następnie Pan przemówił do Mojżesza i Aarona: 2 Oto przepis Prawa, który Pan zarządził: Powiedz Izraelitom niech przyprowadzą czerwoną krowę bez skazy i bez wady, na którą jeszcze nie wkładano jarzma. 3 Przekażecie ją kapłanowi Eleazarowi. Potem zostanie wyprowadzona poza obóz i zabita w jego obecności. 4 Potem kapłan Eleazar weźmie trochę jej krwi na palec i tą krwią pokropi siedmiokrotnie w kierunku wejścia do Namiotu Spotkania. 5 Krowa zostanie spalona w jego obecności, zarówno jej skóra, mięso, jak i krew oraz zawartość jelit. 6 Następnie kapłan weźmie drewno cedrowe, hizop oraz nitkę karmazynową i wrzuci w ogień, w którym płonie krowa. 7 Potem wypierze kapłan swoje szaty i obmyje się w wodzie. Wtedy będzie mógł już wejść do obozu, pozostanie jednak nieczysty aż do wieczora. 8 Także ten, kto dokonał spalenia krowy, winien wyprać w wodzie swoje szaty i się obmyć. On także pozostanie nieczysty aż do wieczora. 9 Człowiek rytualnie czysty zbierze popiół z krowy i złoży go na czystym miejscu poza obozem. Popiół ten winien być przechowywany dla społeczności Izraelitów do przygotowania wody oczyszczenia; jest to ofiara przebłagalna za grzech. 10 Również ten, kto zbierał popiół z krowy, powinien wyprać swoje szaty i pozostanie nieczysty aż do wieczora. Jest to ustawa na wieki zarówno dla Izraelitów, jak i dla przybysza przebywającego wśród was.
Przypadki powodujące stan nieczystości
11 Kto by się dotknął zmarłego, jakichkolwiek zwłok ludzkich, będzie nieczysty przez siedem dni. 12 Winien się oczyścić wodą oczyszczenia w trzecim i siódmym dniu. I będzie czysty. Jeśli nie dokona oczyszczenia w trzecim i siódmym dniu, nie będzie czysty. 13 Ktokolwiek dotknąłby się zmarłego, człowieka, który umarł, a nie dokonałby oczyszczenia, bezcześci Przybytek Pana. Człowiek taki powinien być usunięty spośród Izraela, gdyż nie został pokropiony wodą oczyszczenia. Pozostaje zatem nieczysty, a jego nieczystość jest nadal na nim. 14 Takie jest prawo, gdy jakiś człowiek umrze w namiocie: Każdy, kto wejdzie do tego namiotu lub kto w nim przebywa, będzie nieczysty przez siedem dni. 15 Również każde otwarte naczynie, które nie ma pokrywy przymocowanej sznurem, będzie nieczyste. 16 Przez siedem dni nieczysty będzie każdy, kto w otwartym polu dotknie zabitego mieczem, dotknie zmarłego, kości ludzkich albo grobu.
Woda oczyszczenia
17 W celu oczyszczenia każdego, kto stał się nieczysty, należy wziąć do naczynia trochę popiołu ze spalonej ofiary przebłagalnej za grzech i zalać wodą źródlaną. 18 Ktoś czysty rytualnie powinien wziąć hizop, zanurzyć go w wodzie i pokropić namiot, wszystkie sprzęty oraz wszystkich, którzy się tam znajdują, a także tego, który dotknął kości, zabitego albo zmarłego lub też grobu. 19 Trzeciego i siódmego dnia powinien czysty rytualnie człowiek pokropić tego, który jest nieczysty, a w siódmym dniu będzie wolny od grzechu. Potem wypierze swoje szaty, obmyje się w wodzie i wieczorem będzie czysty. 20 Gdyby jednak jakiś człowiek stał się nieczysty, lecz nie poddał się oczyszczeniu, zostanie usunięty ze zgromadzenia, ponieważ zbezcześcił świątynię Pana. Nie został pokropiony wodą oczyszczenia i dlatego pozostaje nieczysty. 21 Będzie to dla nich ustawa na wieki. Ten, kto skrapia wodą oczyszczenia, winien wyprać swe szaty, a każdy, kto się zetknie z wodą oczyszczenia, pozostanie nieczysty aż do wieczora. 22 Ponadto wszystko czego się dotknie nieczysty, będzie nieczyste. Tak samo jak ten, kto by się go dotknął, będzie nieczysty aż do wieczora.