Zasada wzajemności
(Łk 6,37-38.Łk 41-42)
1 Nie sądźcie, abyście nie zostali osądzeni. 2 Jaki bowiem wydajecie wyrok, taki i na was wydadzą, jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. 3 Dlaczego widzisz źdźbło w oku swego brata, a belki we własnym nie zauważasz? 4 Albo jak powiesz swemu bratu: Pozwól, że wyjmę z twego oka źdźbło, skoro belka tkwi w twoim oku? 5 Obłudniku, najpierw wyrzuć belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz i będziesz mógł wyjąć źdźbło z oka twego brata. 6 Tego, co święte, nie dawajcie psom, a pereł nie rzucajcie przed wieprze, aby ich nie podeptały, nie rzuciły się na was i nie rozszarpały.
Zachęta do modlitwy
(Łk 11,9-13)
7 Proście a otrzymacie, szukajcie a znajdziecie, pukajcie a otworzą wam. 8 Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, i kto szuka, znajduje, a kto puka, temu otworzą. 9 Czy jest wśród was człowiek, który poda swemu synowi kamień, gdy ten prosi go o chleb? 10 Albo węża, gdy ten prosi go o rybę? 11 Jeśli więc wy, choć jesteście źli, potraficie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej wasz Ojciec w niebie da, co dobre tym, którzy Go proszą. 12 Wszystko więc, czego pragniecie, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Takie bowiem jest Prawo i Prorocy.
Dwie drogi
(Łk 13,24)
13 Wchodźcie przez ciasną bramę. Szeroka jest bowiem brama i wygodna droga, która prowadzi do zguby i wielu przez nią wchodzi. 14 Ciasna natomiast jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia i niewielu ją znajduje.
Fałszywi prorocy
(Łk 6,43-44)
15 Wystrzegajcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami. 16 Poznacie ich po owocach. Czy zbierają z cierni winogrona lub z ostu figi? 17 Każde zdrowe drzewo rodzi dobre owoce, a chore drzewo owoce złe. 18 Nie może bowiem zdrowe drzewo rodzić złych owoców ani chore drzewo dobrych owoców. 19 Każde drzewo, które nie rodzi dobrych owoców, nadaje się tylko do wycięcia i spalenia. 20 Poznacie ich zatem po owocach.
Nigdy was nie znałem
(Łk 13,25-27)
21 Nie każdy, kto mówi do Mnie: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, ale ten, kto spełnia wolę Mego Ojca, który jest w niebie. 22 W owym dniu wielu Mi powie: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu, czy w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów i w Twoim imieniu nie dokonywaliśmy wielu cudów? 23 Wtedy im oświadczę: Nigdy was nie znałem, odstąpcie ode Mnie wy, którzy się dopuszczacie bezprawia.
Dwa fundamenty
(Łk 6,47-49)
24 Każdy więc, kto słucha tych Moich słów i wprowadza je w czyn, podobny jest do człowieka rozsądnego, który zbudował swój dom na skale. 25 Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak się nie zawalił, ponieważ fundament miał założony na skale. 26 Każdy zaś, kto słucha tych Moich słów i nie wprowadza ich w czyn, podobny jest do człowieka głupiego, który zbudował swój dom na piasku. 27 Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, i zawalił się, i runął z wielkim trzaskiem.
28 A kiedy Jezus zakończył swoją mowę, tłumy były zdumione Jego nauką. 29 Nie nauczał ich bowiem jak nauczyciele Prawa, lecz jak Ten, który ma moc.