JAN CHRZCICIEL, CHRZEST, KUSZENIE
Nauczanie Jana Chrzciciela
(Mk 1,1-8Łk 3,1-9.Łk 15-17J 1,19-28)
1 W tym czasie pojawił się na Pustyni Judzkiej Jan Chrzciciel i wołał: 2 Opamiętajcie się! Królestwo Niebios jest już blisko! 3 To o nim prorok Izajasz powiedział: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie przed Nim ścieżki.
4 Jan miał odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. 5 Schodzili się do niego ludzie z Jerozolimy i z całej Judei oraz z okolic nadjordańskich. 6 Wyznawali swoje grzechy, a on ich chrzcił w wodach Jordanu.
7 Gdy jednak widział, że do chrztu przychodziło także wielu faryzeuszy i saduceuszy, wołał: Plemię żmijowe, kto wam podsunął myśl, że można uciec przed nadchodzącym gniewem? 8 Wydajcie więc owoc godny opamiętania 9 i nie łudźcie się, że możecie mówić sobie: Naszym ojcem jest Abraham. Zapewniam was: Bóg może nawet z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. 10 Już siekiera jest przyłożona do korzenia drzew. Każde więc drzewo, które nie rodzi dobrego owocu, zostanie wycięte i wrzucone w ogień. 11 Ja was chrzczę w wodzie, abyście się opamiętali. Za mną zaś idzie mocniejszy ode mnie. Nie jestem godny podać Mu sandałów. On was będzie chrzcił Duchem Świętyme i ogniem. 12 Ma On w ręku przetak i oczyści swoje klepisko: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym.
Chrzest Jezusa
(Mk 1,9-11Łk 3,21-22)
13 Wtedy Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby Go ochrzcił. 14 Jan jednak nie chciał do tego dopuścić. Mówił: To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? 15 Ale Jezus mu odpowiedział: Ustąp teraz, bo powinniśmy wypełnić całą sprawiedliwość. Wówczas Mu ustąpił. 16 Gdy Jezus został ochrzczony, zaraz wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad Nim niebiosa i zobaczył Ducha Bożego, który zstąpił jakby gołębica i spoczął na Nim. 17 Rozległ się też głos z nieba: Ten jest Mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.