Mowa przeciwko nauczycielom Prawa i faryzeuszom
(Mk 12,38-40Łk 11,37-52Łk 20,45-47)
1 Wówczas Jezus przemówił do tłumów i do swoich uczniów: 2 Z katedry Mojżesza przemawiają nauczyciele Prawa i faryzeusze. 3 Wykonujcie więc wszystko i przestrzegajcie, czego was uczą, lecz nie naśladujcie ich uczynków. Nauczają bowiem, ale sami tego nie czynią. 4 Wiążą ciężary wielkie, nie do uniesienia i wkładają je na barki ludzi, sami zaś nawet palcem nie chcą ich ruszyć. 5 Wszystko robią na pokaz, żeby ich ludzie podziwiali. Poszerzają swoje filakterie, wydłużają frędzle swoich szat. 6 Lubią pierwsze miejsca na ucztach i w synagogach. 7 Chcą też, aby ludzie pozdrawiali ich na rynku i nazywali Rabbi. 8 Wy natomiast nie pozwalajcie tytułować się Rabbi. Jednego bowiem macie Nauczyciela, a wy wszyscy jesteście braćmi. 9 Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jednego bowiem macie Ojca, Tego z Niebios. 10 I nie pozwalajcie nikomu mówić na siebie Mistrzu, bo jednego macie Mistrza, Chrystusa. 11 Kto więcej znaczy wśród was, niech będzie waszym sługą. 12 Kto się wywyższa, zostanie upokorzony, a kto się upokorzy, będzie wywyższony.
13 Biada wam, nauczyciele Prawa i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie Królestwo Niebios przed ludźmi! Sami bowiem nie wchodzicie ani tym, którzy do niego wchodzą, nie pozwalacie wejść.
15 Biada wam, nauczyciele Prawa i faryzeusze, obłudnicy, bo przemierzacie morza i lądy, aby pozyskać choćby jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym Gehenny niż wy sami!
16 Biada wam ślepi przewodnicy, którzy mówicie: Przysięga na świątynię nie wiąże człowieka, natomiast przysięga na złoto świątyni zobowiązuje. 17 O głupi i ślepi, co jest ważniejsze: złoto czy świątynia, która to złoto uświęca? 18 Mówicie też: Przysięga na ołtarz nie wiąże człowieka, ale przysięga na ofiarę złożoną na ołtarzu zobowiązuje. 19 O ślepi, co jest ważniejsze: ofiara czy ołtarz, który tę ofiarę uświęca? 20 Kto bowiem przysięga na ołtarz, przysięga i na ołtarz, i na wszystko, co na nim jest złożone. 21 Kto przysięga na świątynię, przysięga i na świątynię, i na Tego, który w niej mieszka. 22 A kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boga i na Tego, który na nim zasiada.
23 Biada wam, nauczyciele Prawa i faryzeusze, obłudnicy, bo oddajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, a zaniedbaliście to, co najważniejsze w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wierność! Tego zaś należało przestrzegać i tamtego nie zaniedbywać. 24 O ślepi przewodnicy, odcedzacie komara, a połykacie wielbłąda!
25 Biada wam, nauczyciele Prawa i faryzeusze, obłudnicy, bo czyścicie od zewnątrz kubek i misę, wewnątrz zaś są pełne chciwości i gwałtu! 26 Ślepy faryzeuszu, oczyść najpierw wnętrze kubka, aby i na zewnątrz stał się czysty.
27 Biada wam, nauczyciele Prawa i faryzeusze, obłudnicy, bo podobni jesteście do pobielonych grobów, które na zewnątrz wyglądają pięknie, wewnątrz jednak są pełne kości umarłych i gnijących szczątków! 28 Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, ale wewnątrz pełno w was obłudy i bezprawia.
29 Biada wam, nauczyciele Prawa i faryzeusze, obłudnicy, bo budujecie groby proroków i przyozdabiacie grobowce sprawiedliwych, 30 i mówicie przy tym: Gdybyśmy żyli w czasach naszych ojców, nie bylibyśmy ich wspólnikami w przelewaniu krwi proroków! 31 W ten sposób sami sobie wystawiacie świadectwo, że jesteście synami tych, którzy zabili proroków. 32 Dopełnijcie i wy miary waszych ojców! 33 Węże, plemię żmijowe, jak zdołacie uniknąć potępienia Gehenny? 34 Dlatego właśnie posyłam do was proroków, mędrców i nauczycieli Prawa. Niektórych z nich zabijecie i ukrzyżujecie, innych będziecie biczować w waszych synagogach i przepędzać z miasta do miasta. 35 W ten sposób obciąży was przelana na ziemi krew wszystkich sprawiedliwych, od krwi sprawiedliwego Abla aż do krwi Zachariasza, syna Barachiasza, którego zabiliście między przybytkiem a ołtarzem. 36 Zapewniam was, to wszystko przyjdzie na obecne pokolenie.
Płacz nad Jerozolimą
(Łk 13,34-35)
37 Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy są do ciebie posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak gromadzi pod skrzydła swoje pisklęta, a nie chcieliście. 38 Oto wasz dom opustoszeje. 39 Mówię wam bowiem: Odtąd już Mnie nie ujrzycie, dopóki nie powiecie: Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pana .