Wdowi grosz
(Mk 12,41-44)
1 Podniósł oczy i ujrzał, jak bogacze wrzucali ofiary do skarbony. 2 Zobaczył też pewną ubogą wdowę, która wrzuciła tam dwie drobne monety. 3 I powiedział: Naprawdę mówię wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy. 4 Oni wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę z tego, co mieli w nadmiarze, ona natomiast wrzuciła ze swego niedostatku wszystko, co miała na życie.
Zapowiedź zniszczenia świątyni
(Mt 24,1-2Mk 13,1-2)
5 Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i klejnotami, On powiedział: 6 Przyjdą dni, że z tego, na co patrzycie, nie pozostanie kamień na kamieniu, który nie byłby zwalony.
Znaki i prześladowania
(Mt 24,3-14Mk 13,3-13)
7 Zapytali Go: Nauczycielu, kiedy to nastąpi i co będzie znakiem, że się zaczyna? 8 Odpowiedział: Uważajcie, abyście nie zostali zwiedzeni. Liczni bowiem przyjdą pod Moim imieniem i powiedzą: Ja jestem; oraz: Nadszedł czas. Nie idźcie za nimi. 9 Gdy będziecie słyszeć o wojnach i przewrotach, nie przerażajcie się. Tak bowiem najpierw musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. 10 Następnie mówił do nich: Powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. 11 Nastaną wielkie trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza. Na niebie ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki. 12 Zanim jednak to wszystko nastąpi, ze względu na Moje imię podniosą na was ręce i będą was prześladować, wydawać do synagog i więzień, prowadzić do królów i namiestników. 13 Da wam to okazję do złożenia świadectwa. 14 Postanówcie więc sobie w sercu, by nie przygotowywać wcześniej swojej obrony. 15 Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której wszyscy wasi wrogowie nie będą mogli odeprzeć ani się sprzeciwić. 16 Będą zaś was wydawać rodzice i bracia, krewni i przyjaciele, a niektórych spośród was nawet zabiją. 17 Będziecie znienawidzeni przez wszystkich ze względu na Moje imię, 18 ale włos wam z głowy nie spadnie. 19 Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze dusze.
Zapowiedź zniszczenia Jerozolimy
(Mt 24,15-21Mk 13,14-19)
20 Gdy zobaczycie Jeruzalem otoczone przez wojska, to wiedzcie, że jego zniszczenie jest bliskie. 21 Wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry, a ci, którzy są we wsiach, niech nie wracają. 22 Będą to dni pomsty, w których wypełni się wszystko, co jest napisane. 23 W tych dniach najtrudniej będzie kobietom ciężarnym i karmiącym. Nastanie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten lud. 24 Jedni polegną od miecza, innych wezmą w niewolę do wszystkich narodów. A Jeruzalem będzie deptane przez pogan, dopóki czasy pogan się nie wypełnią.
Przyjście Syna Człowieczego
(Mt 24,29-31Mk 13,24-27)
25 Będą też znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga bezradnych narodów z powodu huku morza i nawałnicy. 26 Ludzie ze strachu będą odchodzić od zmysłów w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi, bo moce niebios zostaną poruszone. 27 Wtedy zobaczą Syna Człowieczego przychodzącego na obłoku , z mocą i wielką chwałą. 28 A gdy się to zacznie, umocnijcie się i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.
Porównanie z drzewem figowym
(Mt 24,32-35Mk 13,28-31)
29 Opowiedział im również przypowieść: Popatrzcie na drzewo figowe i wszystkie drzewa. 30 Gdy widzicie, że wypuszczają pąki, sami poznajecie, że lato jest już blisko. 31 Tak samo i wy, gdy zobaczycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest Królestwo Boga. 32 Zapewniam was, że nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. 33 Niebo i ziemia przeminą, ale Moje słowa nie przeminą.
Wezwanie do czuwania
34 Strzeżcie się, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, aby ten dzień was nie zaskoczył 35 niby pułapka. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. 36 Czuwajcie więc i módlcie się nieustannie, abyście uniknęli tego wszystkiego, co ma nadejść i stanęli przed Synem Człowieczym.
37 W ciągu dnia Jezus nauczał w świątyni, a na noc wychodził i przebywał na górze zwanej Oliwną. 38 Rano natomiast cały lud podążał do Niego, aby Go słuchać w świątyni.