Ofiary wspólnotowe
1 Jeżeli zaś jego ofiara ma być ofiarą wspólnotową, i jeżeli chce ją złożyć z bydła, to niech złoży Panu samca lub samicę bez skazy. 2 Położy rękę na głowie swojej ofiary i zabije ją przed wejściem do Namiotu Spotkania. Potem synowie Aarona, kapłani, pokropią krwią ołtarz dokoła. 3 Następnie z tej ofiary wspólnotowej złoży Panu przez spalenie: tłuszcz, który okrywa wnętrzności, oraz cały tłuszcz, który jest nad wnętrznościami, 4 obie nerki wraz z tłuszczem, który jest na nich i sięga aż do lędźwi. Od nerek zaś oddzieli warstwę tłuszczu przylegającą do wątroby. 5 Synowie Aarona spalą to na ołtarzu jako ofiarę całopalną w ogniu, na drwach. Jest to ofiara spalana, woń przyjemna dla Pana.
6 Jeżeli natomiast jego ofiara z trzody ma być ofiarą wspólnotową dla Pana, to niech złoży samca lub samicę bez skazy. 7 Jeżeli składa w ofierze jagnię, to niech przyprowadzi je przed Pana, 8 położy rękę na głowie ofiary i zabije ją przed Namiotem Spotkania. Synowie zaś Aarona pokropią jej krwią ołtarz dokoła. 9 Następnie z tej ofiary wspólnotowej złoży Panu przez spalenie: tłuszcz, cały ogon, który odetnie przy samej kości ogonowej, tłuszcz, który okrywa wnętrzności, oraz cały tłuszcz, który jest nad wnętrznościami, 10 obie nerki wraz z tłuszczem, który jest na nich i który sięga aż do lędźwi. Od nerek zaś oddzieli warstwę tłuszczu przylegającą do wątroby. 11 Kapłan spali to na ołtarzu jako pokarm, ofiarę spalaną dla Pana.
12 Jeżeli zaś jego ofiarą będzie koza, to przyprowadzi ją przed Pana, 13 położy rękę na jej głowie i zabije ją przed Namiotem Spotkania. Synowie Aarona pokropią jej krwią ołtarz dokoła. 14 Następnie złoży z niej jako swoją ofiarę spalaną dla Pana: tłuszcz, który okrywa wnętrzności, oraz cały tłuszcz, który jest nad wnętrznościami, 15 obie nerki wraz z tłuszczem, który jest na nich i który sięga aż do lędźwi. Od nerek zaś oddzieli warstwę tłuszczu przylegającą do wątroby. 16 Kapłan spali to na ołtarzu jako pokarm, ofiarę spalaną, woń przyjemną. Cały tłuszcz należy do Pana.
17 Jest to rozporządzenie na wszystkie czasy dla wszystkich waszych pokoleń i we wszystkich waszych siedzibach: Nie będziecie spożywać ani tłuszczu, ani krwi.