Przepisy dotyczące świąt
Wprowadzenie
1 Następnie Pan powiedział do Mojżesza: 2 Przemów do Izraelitów i powiedz im: To są święta Pana, w które będziecie ogłaszać święte zwoływania. Oto Moje święta:
Szabat
3 Sześć dni będziecie pracować, ale siódmego dnia jest uroczysty szabat, święte zwoływanie. Nie będziecie wykonywać żadnej pracy. Jest to szabat dla Pana we wszystkich waszych siedzibach.
Święto Paschy i Święto Przaśników
4 Takie są święta Pana, święte zwoływania, które będziecie ogłaszać w określonym czasie. 5 W pierwszym miesiącu, czternastego dnia miesiąca, od wieczora do wieczora, jest Pascha dla Pana. 6 Piętnastego dnia tego miesiąca jest Święto Przaśników dla Pana. Przez siedem dni będziecie spożywać przaśniki. 7 W pierwszym dniu będziecie mieli święte zwoływanie, nie będziecie wykonywać żadnej uciążliwej pracy. 8 Przez siedem dni będziecie składać ofiarę spalaną dla Pana. W siódmym dniu odbędzie się święte zwoływanie, nie będziecie wykonywać żadnej uciążliwej pracy.
Pierwociny
9 Potem Pan powiedział do Mojżesza: 10 Przemów do Izraelitów i powiedz im: Gdy wejdziecie do ziemi, którą Ja wam dam, i podczas żniwa będziecie zbierać jej plon, to przyniesiecie kapłanowi snop jako pierwociny waszego żniwa. 11 On zaś wykona obrzęd kołysania snopem przed Panem, aby został przez Niego łaskawie przyjęty. Kapłan powinien wykonać obrzęd kołysania nazajutrz po szabacie. 12 W dniu, w którym wykonacie obrzęd kołysania snopa, złożycie na ofiarę całopalną dla Pana jednorocznego baranka bez skazy 13 oraz na ofiarę pokarmową dwie dziesiąte efy najlepszej mąki, zmieszanej z oliwą na ofiarę spalaną dla Pana, jako woń przyjemną, a na ofiarę płynną także ćwierć hinu wina. 14 Chleba, prażonego ziarna ani świeżego ziarna nie będziecie spożywać aż do tego dnia, w którym złożycie dar ofiarny waszemu Bogu. Jest to ustawa na wieki dla waszych pokoleń we wszystkich waszych siedzibach.
Pięćdziesiątnica
15 Następnie odliczycie sobie od dnia po szabacie, w którym przyniesiecie snop, by dokonać obrzędu kołysania, siedem pełnych tygodni, 16 aż do dnia po siódmym szabacie. Odliczycie pięćdziesiąt dni i wtedy złożycie nową ofiarę pokarmową dla Pana.
17 Przyniesiecie z waszych siedzib po dwa chleby, upieczone z dwóch dziesiątych efy najlepszej, zakwaszonej mąki do wykonania nimi obrzędu kołysania. Będą to pierwociny dla Pana. 18 Oprócz chleba złożycie w ofierze siedem baranków jednorocznych bez skazy, jednego młodego cielca i dwa barany. Będą one ofiarą całopalną dla Pana razem z ofiarą pokarmową i płynną. Będzie to ofiara spalana, woń przyjemna dla Pana. 19 Ofiarujecie też jednego kozła na ofiarę przebłagalną za grzech i dwa baranki jednoroczne na ofiarę wspólnotową. 20 Kapłan wykona nimi, razem z chlebem z pierwocin i dwoma barankami, obrzęd kołysania przed Panem. Będą one poświęcone dla Pana, będą należeć do kapłana. 21 W tym samym dniu ogłosicie święte zwoływanie. Nie będziecie wykonywać żadnej uciążliwej pracy. Jest to ustawa na wieki dla waszych pokoleń we wszystkich waszych siedzibach.
22 Gdy w czasie żniw będziesz żąć zboże na swojej ziemi, to nie będziesz go żął do samego skraju pola i nie będziesz zbierał kłosów pozostałych po żniwach. Zostawisz je dla ubogiego i dla przybysza. Ja jestem Panem, waszym Bogiem.
Pierwszy dzień siódmego miesiąca
23 Następnie Pan powiedział do Mojżesza: 24 Przemów do Izraelitów i powiedz im: W siódmym miesiącu, pierwszego dnia tego miesiąca będziecie obchodzić uroczysty szabat, przypominany trąbieniem, święte zwoływanie. 25 Nie będziecie wykonywać żadnej uciążliwej pracy i złożycie ofiarę spalaną dla Pana.
Dzień Przebłagania
26 Potem Pan powiedział do Mojżesza: 27 Jednak dziesiątego dnia tego miesiąca będzie Dzień Przebłagania. Będzie to dla was święte zwoływanie. Ukorzycie się i złożycie ofiarę spalaną dla Pana. 28 W tym dniu nie będziecie wykonywać żadnej pracy, bo jest to Dzień Przebłagania, aby dokonać przebłagania za was przed Panem, waszym Bogiem. 29 Ktokolwiek zaś nie ukorzyłby się tego dnia, będzie usunięty ze swego ludu. 30 Każdego, kto będzie pracował w tym dniu, wytracę spośród jego ludu. 31 Żadnej pracy nie będziecie wykonywać. Jest to ustawa na wieki dla waszych pokoleń we wszystkich waszych siedzibach. 32 Będzie to dla was uroczysty szabat. Ukorzycie się więc. W dziewiątym dniu miesiąca wieczorem będziecie obchodzić wasz szabat, od wieczora do wieczora.
Święto Namiotów
33 Następnie Pan powiedział do Mojżesza: 34 Powiedz Izraelitom: Piętnastego dnia siódmego miesiąca przez siedem dni jest Święto Namiotów na cześć Pana. 35 W pierwszym dniu jest święte zwoływanie. Nie będziecie wykonywać żadnej uciążliwej pracy. 36 Przez siedem dni będziecie składać ofiary spalane dla Pana. W ósmym dniu odbędzie się u was święte zwoływanie i złożycie ofiarę spalaną dla Pana. To będzie uroczyste zgromadzenie. Nie będziecie wtedy wykonywać żadnej uciążliwej pracy.
37 Takie są święta Pana, w które będziecie ogłaszać święte zwoływania, aby składać ofiarę spalaną dla Pana: ofiarę całopalną, ofiarę pokarmową, ofiarę krwawą i ofiarę płynną, każdą w oznaczonym dniu, 38 niezależnie od szabatów Pana, niezależnie od waszych darów, niezależnie od wszystkich waszych ślubów i niezależnie od wszystkich waszych dobrowolnych ofiar, które składacie dla Pana.
Przepisy dodatkowe dotyczące Święta Namiotów
39 Jednak w piętnastym dniu siódmego miesiąca, gdy zbierzecie plony ziemi, będziecie obchodzić święto Pana przez siedem dni. W pierwszym dniu jest uroczysty szabat i w ósmym dniu jest uroczysty szabat. 40 W pierwszym dniu weźmiecie sobie owoce pięknych drzew, liście palmowe, gałązki z gęstych drzew i wierzb znad potoku i przez siedem dni będziecie weselić się przed Panem, waszym Bogiem. 41 I tak będziecie obchodzić to święto dla Pana co roku przez siedem dni. Jest to ustawa na wieki dla waszych pokoleń. W siódmym miesiącu będziecie obchodzić to święto. 42 Przez siedem dni będziecie mieszkać w namiotach. Wszyscy tubylcy z Izraela będą mieszkać w namiotach, 43 aby wasze pokolenia wiedziały, że nakazałem Izraelitom mieszkać w namiotach, gdy wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej. Ja jestem Panem, waszym Bogiem.
44 I ogłosił Mojżesz Izraelitom święta Pana.