Przeszkody dotyczące spożywania ofiar przez kapłanów
1 Potem Pan powiedział do Mojżesza: 2 Powiedz Aaronowi i jego synom, aby ze czcią odnosili się do świętych darów, poświęconych Mi przez Izraelitów i nie bezcześcili Mojego świętego Imienia. Ja jestem Panem. 3 Powiedz to im i przyszłym pokoleniom: Jeżeli któryś z waszych potomków, we wszystkich waszych pokoleniach będzie nieczysty i zbliży się do świętych darów, które Izraelici poświęcają Panu, to zostanie usunięty sprzed Mojego oblicza. Ja jestem Panem. 4 Żaden człowiek z potomstwa Aarona, który jest trędowaty lub ma wyciek, nie może spożywać niczego ze świętych darów, dopóki się nie oczyści. Tak samo będzie również z tym, który dotknąłby człowieka mającego kontakt ze zmarłym, albo tego, który cierpi na wypływ nasienia, 5 czy też stał się nieczystym, przez zetknięcie się z płazem, albo się dotknął człowieka, który uczynił go nieczystym wskutek swojej nieczystości. 6 Każdy, kto czegoś takiego się dotknie, będzie nieczysty aż do wieczora i nie będzie spożywał świętych darów, aż obmyje swoje ciało w wodzie. 7 Po zachodzie słońca będzie oczyszczony i będzie mógł jeść święte dary, bo jest to jego pożywienie. 8 Nie wolno mu jeść padliny ani rozszarpanej zwierzyny, ponieważ przez nie stałby się nieczysty. Ja jestem Panem.
9 Niech przestrzegają Moich poleceń, aby nie ściągnęli na siebie grzechu i z jego powodu nie ponieśli śmierci dlatego, że zbezcześcili święte dary. Ja jestem Panem, który ich uświęca.
Przeszkody dotyczące spożywania ofiar przez lud
10 Żaden obcy nie będzie mógł spożywać świętych darów, ani ten, który mieszka u kapłana, ani najemnik. Nie będą oni spożywali świętych darów. 11 Jeżeli jednak kapłan nabył niewolnika za pieniądze, to może on spożywać święte dary, tak samo, jak i ci, którzy urodzili się w jego domu mogą spożywać jego pokarm. 12 Natomiast córka kapłana, która poślubiła mężczyznę spoza rodu kapłańskiego, nie może spożywać ofiarowanych świętych darów. 13 Gdyby jednak córka kapłana owdowiała albo została porzucona, a była bezdzietna i wróciła do domu ojca, wtedy będzie mogła spożywać z pokarmu przynależnemu jej ojcu, tak jak za młodych lat. Żaden mężczyzna spoza rodu kapłańskiego nie może go spożywać. 14 Jeżeli ktoś przez nieuwagę spożyje święty dar, to ponownie da dar kapłanowi i doda do niego piątą część jego wartości. 15 Kapłani zaś nie będą bezcześcić świętych darów, które Izraelici ofiarują dla Pana. 16 Nie powinni obciążać ich winą przez spożywanie ich świętych darów. Ja bowiem jestem Panem, który ich uświęca.
Katalog wad zwierząt wykluczonych z ofiar
17 Następnie Pan powiedział do Mojżesza: 18 Tak powiesz Aaronowi, jego synom oraz wszystkim Izraelitom: Jeżeli ktokolwiek z domu Izraela albo spośród przybyszów osiadłych w Izraelu pragnie złożyć swój dar ofiarny, ze względu na złożony ślub czy też dobrowolnie jako ofiarę całopalną przynoszoną dla Pana, 19 to – aby została ona przyjęta od was – musi to być samiec bez skazy spośród bydła, owiec lub kóz. 20 Nie składajcie w ofierze żadnego zwierzęcia, na którym jest jakakolwiek skaza, gdyż nie zostanie od was przyjęta.
21 Jeżeli ktoś chce złożyć Panu ofiarę wspólnotową, aby wypełnić ślub albo złożyć dobrowolną ofiarę z bydła lub owiec, to – aby została ona przyjęta – powinno to być zwierzę bez skazy. Nie może mieć żadnej skazy. 22 Nie wolno wam składać Panu w ofierze zwierząt ślepych, kulawych, okaleczonych, parszywych, owrzodzonych czy pokrytych krostami. Takich nie będziecie składać na ołtarzu, na ofiarę spalaną dla Pana. 23 Możesz natomiast złożyć jako ofiarę dobrowolną wołu albo owcę, które mają przerośnięte lub skarłowaciałe kończyny, ale taka ofiara nie będzie traktowana jako wypełnienie złożonego ślubu. 24 Nie będziecie też składać w ofierze Panu takich zwierząt, które mają jądra zgniecione, zmiażdżone, wyrwane albo wycięte. Nie będziecie tego czynić w waszym kraju. 25 Nie będziecie takich zwierząt przyjmować od cudzoziemca i nie będziecie ich składać w ofierze na pokarm dla waszego Boga, gdyż są okaleczone i mają wadę. Nie będą więc od was przyjęte.
Szczegółowe przepisy o ofiarach
26 Potem Pan powiedział do Mojżesza: 27 Gdy urodzi ci się cielę, jagnię lub koźlę, to będzie przez siedem dni przy matce. Dopiero od ósmego dnia może być przyjęte jako dar ofiarny spalany dla Pana. 28 W tym samym dniu nie będziecie zabijać krowy albo owcy razem z jej małym. 29 Kiedy będziecie składać ofiarę dziękczynną dla Pana, składajcie ją tak, aby została przyjęta. 30 Spożyjecie ją w tym samym dniu. Nie pozostawicie z niej niczego do rana. Ja jestem Panem.
Napomnienia końcowe
31 Przestrzegajcie Moich przykazań i je wykonujcie. Ja jestem Panem. 32 Nie będziecie bezcześcić Mojego świętego Imienia, abym był uświęcony pośród Izraelitów. Ja jestem Panem, który was uświęca, 33 który was wyprowadził z ziemi egipskiej, aby być waszym Bogiem. Ja jestem Panem.