Składanie w ofierze dzieci
1 Potem Pan powiedział do Mojżesza: 2 Powiedz Izraelitom: Ktokolwiek spośród Izraelitów albo spośród przybyszów, którzy zamieszkali w Izraelu, odda jedno ze swoich dzieci Molochowi, zostanie ukarany śmiercią. Ukamienuje go miejscowa ludność. 3 Ja sam zwrócę swoje oblicze przeciw takiemu człowiekowi i usunę go spośród jego ludu, ponieważ oddał jedno ze swoich dzieci Molochowi, uczynił nieczystym Mój Przybytek i zbezcześcił Moje święte Imię. 4 Gdyby miejscowa ludność przymknęła oczy na takiego człowieka, który oddał jedno ze swoich dzieci Molochowi, i nie zabiła go, 5 wówczas Ja sam zwrócę się przeciw temu człowiekowi i przeciw jego rodzinie, i usunę go spośród jego ludu razem z tymi wszystkimi, którzy za jego przykładem dopuszczają się nierządu z Molochem.
Wywoływanie duchów i wróżbiarstwo
6 Gdyby ktoś zwrócił się do tych, którzy wywołują duchy lub do tych, którzy wróżą i w ten sposób dopuścił się nierządu, zwrócę Moje oblicze przeciw niemu i usunę go spośród jego ludu.
7 Uświęćcie się więc i bądźcie świętymi, bo Ja jestem Panem, waszym Bogiem. 8 Przestrzegajcie Moich ustaw i je wykonujcie. Ja bowiem jestem Panem, który was uświęca.
Złorzeczenie rodzicom
9 Ktokolwiek złorzeczy swemu ojcu albo swojej matce, zostanie ukarany śmiercią. Złorzeczył swemu ojcu lub swojej matce – jego krew spadnie na niego.
Występki seksualne
10 Mężczyzna, który cudzołoży z mężatką, z żoną swojego bliźniego, zostanie ukarany śmiercią, zarówno cudzołożnik, jak i cudzołożnica. 11 Mężczyzna, który współżyje z żoną swego ojca, odsłania nagość swego ojca. Oboje będą ukarani śmiercią, ich krew spadnie na nich. 12 Mężczyzna, który współżyje z synową, będzie razem z nią ukarany śmiercią, ponieważ oboje dopuścili się ohydnego czynu, ich krew spadnie na nich. 13 Mężczyzna, który współżyje z mężczyzną, tak jak się współżyje z kobietą, dopuszcza się obrzydliwości. Obaj będą ukarani śmiercią, ich krew spadnie na nich. 14 Gdyby jakiś mężczyzna wziął za żonę jakąś kobietę oraz jej matkę, dopuszcza się rozpusty. On i one mają być spaleni w ogniu, aby nie było wśród was rozpusty. 15 Jeżeli jakiś mężczyzna współżyje ze zwierzęciem, zostanie ukarany śmiercią. Zabijecie także zwierzę. 16 Jeżeli kobieta zbliży się do jakiegoś zwierzęcia, aby z nim współżyć, zabijesz zarówno kobietę, jak i zwierzę. Mają zostać ukarani śmiercią, a ich krew spadnie na nich. 17 Jeżeli jakiś mężczyzna pojmie swoją siostrę, córkę swego ojca albo córkę swojej matki i będzie oglądał jej nagość, a ona będzie oglądać jego nagość, będzie to haniebnym występkiem. Mają być usunięci w obecności swojego ludu. Ten, kto odsłonił nagość swojej siostry, poniesie karę. 18 Jeżeli jakiś mężczyzna współżyje z kobietą w okresie jej miesięcznego krwawienia i odsłoni jej nagość, obnaża źródło jej krwi, i ona również odsłania źródło swojej krwi, to oboje będą usunięci spośród swojego ludu. 19 Nie będziesz odsłaniał nagości siostry twojej matki ani siostry twojego ojca, ponieważ byłoby to obnażeniem własnego ciała. Tacy poniosą karę. 20 Mężczyzna, który współżyje ze swoją ciotką, odsłania nagość swojego wuja. Poniosą oni konsekwencje swojego grzechu – umrą bezdzietnie. 21 Mężczyzna, który pojmie żonę swojego brata, dopuszcza się nieczystości. Odsłonił nagość swojego brata – będą więc bezdzietni.
Napomnienia końcowe
22 Będziecie przestrzegać wszystkich Moich ustaw oraz wszystkich Moich nakazów i będziecie je wykonywać, aby was nie wyrzuciła ziemia, do której Ja was prowadzę, żebyście w niej zamieszkali. 23 Nie postępujcie według ustaw narodu, który Ja wypędzam przed wami. Ponieważ czynili wszystkie te rzeczy, nabrałem do nich obrzydzenia. 24 Powiedziałem wam przecież: Wy odziedziczycie ich ziemię, Ja daję ją wam w dziedzictwo, ziemię mlekiem i miodem płynącą. Ja jestem Panem, waszym Bogiem, który was oddzielił od innych narodów.
25 Będziecie odróżniać zwierzęta czyste od nieczystych, ptaki nieczyste od czystych. Nie będziecie też kalać się zwierzętami i ptakami ani tym wszystkim, co pełza po ziemi, a co oddzieliłem ze względu na was jako nieczyste. 26 Bądźcie dla Mnie świętymi, bo Ja, Pan, jestem święty, i oddzieliłem was od innych narodów, abyście należeli do Mnie.
27 Jeżeli jakiś mężczyzna albo jakaś kobieta będą wywoływać duchy albo wróżyć, to poniosą śmierć. Należy ich ukamienować. Ich krew spadnie na nich.