Przepisy dotyczące kultu i życia społecznego
1 Następnie Pan powiedział do Mojżesza: 2 Przemów do całej społeczności Izraelitów i powiedz: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, wasz Bóg.
3 Niech każdy z was odnosi się z czcią do swojej matki i do swego ojca oraz zachowuje Moje szabaty. Ja jestem Pan, wasz Bóg. 4 Nie zwracajcie się do bożków i nie róbcie sobie bogów odlewanych z metalu. Ja jestem Panem, waszym Bogiem.
5 A gdy będziecie składać Panu ofiarę wspólnotową, składajcie ją tak, aby była przez Niego przyjęta. 6 Należy ją spożyć w tym dniu, w którym składacie tę ofiarę oraz w dniu następnym, a to, co pozostanie na trzeci dzień, należy spalić w ogniu. 7 Gdyby spożywano ją trzeciego dnia, to będzie ona już odrażająca i nie do przyjęcia. 8 Ten, kto ją spożyje, poniesie winę, gdyż zbezcześcił świętość Pana. Takiego człowieka należy usunąć spośród jego ludu.
9 W czasie żniw na waszej ziemi nie ścinaj zboża aż do samego końca pola i nie zbieraj kłosów, które po twoim żniwie na nim pozostały. 10 Tak samo nie zbieraj wszystkich winogron w swojej winnicy, nie zbieraj też tego, co spadło w twojej winnicy. Zostawisz to dla ubogiego i dla przybysza. Ja jestem Panem, waszym Bogiem.
11 Nie będziecie kraść, kłamać i wzajemnie się oszukiwać. 12 Nie będziecie przysięgać fałszywie na Moje Imię. Nie będziesz bezcześcił Imienia swojego Boga. Ja jestem Panem.
13 Nie będziesz uciskał ani wyzyskiwał swego bliźniego. Nie będziesz też zatrzymywał przez noc aż do rana zapłaty najemnika. 14 Nie będziesz złorzeczył głuchemu albo kładł przeszkody przed niewidomym, ale będziesz się bał swojego Boga. Ja jestem Panem.
15 Nie będziecie wydawać niesprawiedliwych wyroków. Nie będziesz stronniczym na korzyść ubogiego ani nie będziesz miał względów dla bogatego. Sprawiedliwie będziesz sądził bliźniego. 16 Nie będziesz szerzył oszczerstw wśród swojego ludu ani nastawał na życie swojego bliźniego. Ja jestem Panem. 17 Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do swego brata. Upominaj twego bliźniego, abyś nie obciążył się grzechem z jego powodu. 18 Nie będziesz się mścił ani też żywił gniewu do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Panem.
19 Przestrzegajcie Moich ustaw. Nie krzyżuj dwóch gatunków bydła. Nie obsiewaj pola dwoma gatunkami ziarna. Nie noś też ubrania utkanego z dwóch rodzajów nici.
20 Jeżeli mężczyzna współżyje z kobietą, która jest niewolnicą przeznaczoną dla innego mężczyzny, ale jeszcze niewykupioną ani też nieobdarzoną wolnością, to oboje zostaną ukarani. Nie należy im jednak wymierzać kary śmierci, gdyż ona nie była obdarzona wolnością. 21 Mężczyzna przyprowadzi przed wejście do Namiotu Spotkania barana jako ofiarę zadośćuczynienia dla Pana. 22 Kapłan dokona za niego przebłagania przed Panem, składając barana na zadośćuczynienie za grzech, który on popełnił, i będzie mu odpuszczony.
23 Gdy wejdziecie do kraju i zasadzicie różne drzewa owocowe, będziecie uważać ich owoce za nieobrzezane. Przez trzy lata będą one dla was nieobrzezane i nie będziecie ich spożywać. 24 W czwartym roku wszystkie ich owoce będą poświęconym darem dziękczynnym dla Pana. 25 Dopiero w piątym roku będziecie jedli ich owoce, aby pomnożył się wam ich urodzaj. Ja jestem Panem, waszym Bogiem.
26 Nie będziecie spożywać niczego z krwią. Nie będziecie uprawiać wróżbiarstwa. Nie będziecie uprawiać czarów.
27 Nie będziecie strzygli boków waszej głowy. Nie będziesz też oszpecał końców swojej brody. 28 Nie będziecie nacinać ciała na znak żałoby po zmarłym, ani umieszczać na ciele napisów. Ja jestem Panem.
29 Nie skazuj swej córki na hańbę, nakłaniając ją do nierządu, aby ziemia nie popadła w nierząd i kraj nie napełnił się rozpustą.
30 Zachowujcie Moje szabaty i otaczajcie czcią Mój Przybytek. Ja jestem Panem.
31 Nie będziecie zwracać się do tych, którzy wywołują duchy albo wróżą. Nie będziecie zasięgać ich rady, abyście przez nich nie stali się nieczystymi. Ja jestem Panem, waszym Bogiem.
32 Przed człowiekiem o siwych włosach wstaniesz i uszanujesz starca, a okażesz bojaźń wobec swojego Boga. Ja jestem Panem.
33 Jeżeli w waszej ziemi zamieszka z tobą przybysz, nie będziesz go uciskać. 34 Przybysza, który się osiedlił wśród was, będziecie traktować jak tubylca. Będziesz go miłował jak siebie samego, bo i wy byliście przybyszami w ziemi egipskiej. Ja jestem Panem, waszym Bogiem.
35 Nie będziecie dopuszczać się niesprawiedliwości w sądzie, w mierze długości, w wadze, w mierze objętości. 36 Będziecie mieć rzetelną wagę i rzetelne odważniki, rzetelną efę i rzetelny hin.
Napomnienie końcowe
Ja jestem Panem, waszym Bogiem, który was wyprowadził z ziemi egipskiej. 37 Będziecie przestrzegać wszystkich Moich ustaw i wszystkich Moich nakazów. Będziecie je wykonywać. Ja jestem Panem.