Przepisy dotyczące wykroczeń seksualnych — zasady ogólne
1 Potem Pan powiedział do Mojżesza: 2 Przemów do Izraelitów i powiedz im: Ja jestem Panem, waszym Bogiem. 3 Nie postępujcie tak, jak postępuje się w ziemi egipskiej, w której mieszkaliście. Nie postępujcie też tak, jak postępuje się w ziemi Kanaan, do której Ja was prowadzę. Nie możecie stosować się do ich obyczajów. 4 Będziecie wypełniać Moje nakazy oraz będziecie przestrzegać Moich ustaw i według nich postępować. Ja jestem Panem, waszym Bogiem. 5 Będziecie przestrzegać Moich ustaw i Moich nakazów. Człowiek, który je wypełnia, dzięki nim żyje. Ja jestem Panem.
Wykroczenia seksualne pomiędzy krewnymi
6 Nikt z was nie może zbliżyć się do swojego bliskiego krewnego, aby odsłonić jego nagość. Ja jestem Panem. 7 Nie będziesz odsłaniać nagości swojego ojca lub nagości swojej matki. Jest ona twoją matką, nie będziesz więc odsłaniać jej nagości. 8 Nie będziesz odsłaniać nagości żony twego ojca, bo to jest nagość twojego ojca. 9 Nie będziesz odsłaniać nagości swojej siostry, córki twego ojca lub córki twojej matki, zarówno urodzonej w domu, jak i poza nim. 10 Nie będziesz odsłaniać nagości córki twojego syna lub córki twojej córki, bo są one twoją nagością. 11 Nie będziesz odsłaniać nagości córki żony twojego ojca, gdyż jest ona dzieckiem twojego ojca, jest twoją siostrą. 12 Nie będziesz odsłaniać nagości siostry swojego ojca, bo ona jest krewną twego ojca. 13 Nie będziesz odsłaniać nagości siostry swojej matki, bo jest ona krewną twojej matki. 14 Nie będziesz odsłaniać nagości brata twego ojca, nie będziesz się zbliżał do jego żony, bo jest ona twoją ciotką. 15 Nie będziesz odsłaniać nagości twojej synowej, bo jest ona żoną twego syna, nie będziesz odsłaniać jej nagości. 16 Nie będziesz odsłaniać nagości żony twojego brata, bo jest to nagość twojego brata. 17 Nie będziesz odsłaniać nagości kobiety i jej córki. Nie pojmiesz córki jej syna ani córki jej córki, aby odsłonić jej nagość, bo są one krewnymi. Byłaby to rzecz haniebna. 18 Za życia twojej żony nie pojmiesz jej siostry, aby odsłonić jej nagość, bo mogłyby rywalizować ze sobą.
Inne wykroczenia seksualne
19 Nie będziesz się zbliżał do kobiety, aby odsłonić jej nagość, podczas jej nieczystości miesięcznej. 20 Nie będziesz współżył z żoną twego bliźniego, gdyż przez to stałbyś się nieczysty.
21 Nikogo z twego potomstwa nie przeprowadzisz przez ogień do Molocha, nie będziesz bezcześcić imienia twojego Boga. Ja jestem Panem. 22 Nie będziesz współżył z mężczyzną, tak jak się współżyje z kobietą, gdyż jest to obrzydliwością. 23 Nie będziesz też współżył z żadnym zwierzęciem, gdyż przez to stałbyś się nieczysty. Tak samo kobieta nie będzie stawać przed zwierzęciem, aby z nim współżyć, gdyż byłoby to ohydne.
Napomnienia końcowe
24 Nie kalajcie się tymi wszystkimi rzeczami, bo tymi wszystkimi rzeczami kalały się narody, które wypędzam przed wami. 25 Także ziemia została skalana, dlatego ukarałem ją za jej nieprawość, i wyrzuciła ta ziemia swoich mieszkańców. 26 Przestrzegajcie więc Moich ustaw oraz Moich nakazów i nie czyńcie nic z tych obrzydliwości, ani tubylec, ani przybysz, który zamieszkał wśród was, 27 bo wszystkie te obrzydliwości czynili mieszkańcy tej ziemi, którzy byli przed wami, i ziemia stała się nieczysta. 28 Żeby zaś i was ta ziemia nie wyrzuciła z powodu jej splugawienia – tak jak wyrzuciła naród, który był przed wami – 29 to każdy, kto popełniłby jedną z tych obrzydliwości, wszyscy, którzy je czynią, będą usunięci spośród swojego ludu. 30 Będziecie więc przestrzegać Moich poleceń, abyście nie postępowali według obrzydliwych obyczajów, jak to czyniono przed wami. Nie plugawcie się nimi. Ja jestem Panem, waszym Bogiem.