KODEKS ŚWIĘTOŚCI
Przepisy dotyczące zabijania zwierząt i zakaz spożywania krwi
1 Następnie Pan powiedział do Mojżesza: 2 Przemów do Aarona, do jego synów oraz do wszystkich Izraelitów i powiedz im: Oto, co Pan polecił: 3 Jeżeli jakiś człowiek z domu Izraela, zabije wołu albo owcę, albo kozę w obrębie obozu lub poza obozem, 4 i nie przyprowadzi zwierzęcia przed wejście do Namiotu Spotkania, aby je złożyć Panu w ofierze przed Przybytkiem Pana, to taki człowiek będzie winien krwi, gdyż przelał krew. Takiego należy usunąć spośród ludu. 5 Dlatego Izraelici, którzy swoje zwierzęta ofiarne zabijali dotąd na polu, teraz będą je przyprowadzać do Pana, przed wejście do Namiotu Spotkania, do kapłana, i będą je składać jako ofiary wspólnotowe dla Pana. 6 Kapłan pokropi krwią ołtarz Pana przy wejściu do Namiotu Spotkania, a tłuszcz spali na woń miłą dla Pana. 7 Nie będą już składać ofiar demonom, z którymi uprawiali nierząd. Będzie to ustawa na wieki dla nich i dla ich pokoleń.
8 Powiesz im także: Jeżeli jakiś człowiek z domu Izraela albo spośród przybyszów, którzy wśród was zamieszkali, chciałby złożyć ofiarę całopalną albo inną ofiarę 9 i nie przyprowadzi jej przed wejście do Namiotu Spotkania, aby ją złożyć w ofierze Panu, to będzie usunięty spośród swego ludu.
10 Jeżeli ktoś z domu Izraela albo spośród przybyszów, którzy wśród was zamieszkali, spożywał jakąkolwiek krew, to zwrócę Moje oblicze przeciwko temu, który spożywał krew i usunę go spośród jego ludu. 11 Życie bowiem ciała jest we krwi, a Ja dałem ją wam na ołtarz, aby dokonywać nią przebłagania za wasze życie, gdyż krew dokonuje przebłagania za życie. 12 Dlatego powiedziałem do Izraelitów: Nikt z was nie będzie spożywał krwi. Także i przybysz, który wśród was zamieszkał, nie będzie spożywał krwi. 13 Jeżeli ktokolwiek z Izraelitów albo z przybyszów, którzy wśród was zamieszkali, upolował zwierzę lub ptaka, które wolno spożywać, niech wyleje jego krew i przykryje ją ziemią, 14 bo życie każdego ciała jest w jego krwi. Dlatego powiedziałem Izraelitom: Nie będziecie spożywali krwi żadnej istoty, bo życie wszelkiego ciała jest w jego krwi. Ktokolwiek będzie ją spożywał, zostanie usunięty.
15 Każda osoba, czy to tubylec, czy to przybysz, która będzie spożywać padlinę lub zwierzę rozszarpane, wypierze swoje ubranie, obmyje się w wodzie i będzie nieczysta aż do wieczora, a potem znów będzie czysta. 16 Jeżeli zaś nie wypierze ubrania i nie obmyje ciała, to ściągnie na siebie winę.