Przepisy dotyczące czystości położnic
1 Potem Pan powiedział do Mojżesza: 2 Powiedz Izraelitom: Kobieta, która poczęła i urodziła chłopca, pozostanie przez siedem dni nieczysta, podobnie jak jest nieczysta w dniach miesięcznego krwawienia. 3 Ósmego dnia należy obrzezać chłopca. 4 Potem pozostanie ona przez trzydzieści trzy dni w domu dla oczyszczenia krwi. Nie może dotykać się niczego świętego i nie będzie wchodzić do świątyni, dopóki nie skończą się dni jej oczyszczenia.
5 Jeżeli natomiast urodzi dziewczynkę, będzie nieczysta przez dwa tygodnie, tak jak podczas miesięcznego krwawienia. Potem pozostanie przez sześćdziesiąt sześć dni w domu dla oczyszczenia krwi.
6 Kiedy zaś skończą się dni jej oczyszczenia po urodzeniu syna lub córki, przyprowadzi do kapłana, przed wejście do Namiotu Spotkania, jednorocznego baranka na ofiarę całopalną i młodego gołębia lub synogarlicę na ofiarę przebłagalną za grzech, 7 a on złoży je w ofierze przed Panem i dokona za nią przebłagania. W ten sposób zostanie oczyszczona od upływu krwi. Takie jest prawo dotyczące tej, która urodziła syna lub córkę.
8 Jeżeli jednak nie stać jej na baranka, to przyniesie dwie synogarlice albo dwa młode gołębie, jednego na ofiarę całopalną i jednego na ofiarę przebłagalną za grzech. Kapłan dokona przebłagania za nią, i stanie się czysta.