KODEKS CZYSTOŚCI
Zwierzęta czyste i nieczyste
1 Następnie Pan powiedział do Mojżesza i Aarona: 2 Powiedzcie Izraelitom: Oto zwierzęta, które wolno wam spożywać spośród wszystkich zwierząt, które są na ziemi: 3 Wolno wam spożywać takie, które mają rozdzielone kopyta, rozdzielone racice oraz przeżuwają. 4 Lecz z tych, które przeżuwają i mają rozdzielone kopyto, nie wolno wam spożywać: wielbłąda, który przeżuwa, ale nie ma rozdzielonego kopyta, będzie więc dla was nieczysty; 5 góralka, który przeżuwa, ale nie ma rozdzielonego kopyta, będzie więc dla was nieczysty; 6 zająca, który przeżuwa, ale nie ma rozdzielonego kopyta, będzie więc dla was nieczysty; 7 świni, która ma rozdzielone kopyto, ale nie przeżuwa, będzie więc dla was nieczysta. 8 Nie będziecie zatem jeść ich mięsa ani też dotykać ich padliny. Są one dla was nieczyste.
9 Wolno wam również jeść to wszystko, co żyje w wodzie. Wolno wam spożywać wszystko, co żyje w wodach mórz i rzek oraz ma płetwy i łuski. 10 Natomiast to wszystko, co żyje w morzach i rzekach, a nie ma płetw i łusek, wszystko, co się roi w wodach wśród wszystkich istot żyjących w wodach, będzie dla was obrzydliwością. 11 Niech będą dla was obrzydliwością, nie spożywajcie ich mięsa i brzydźcie się ich padliną. 12 To wszystko więc, co jest w wodzie, a nie ma płetw i łusek, będzie dla was obrzydliwością.
13 Spośród zaś ptaków będziecie mieli w obrzydzeniu i nie będziecie jadali, bo są obrzydliwością: orła, sępa czarnego, orła morskiego, 14 kani i wszystkich gatunków sokołów, 15 wszelkich gatunków kruków, 16 strusia, sowę, mewę i wszelkich gatunków jastrzębi; 17 puszczyka, kormorana, ibisa, 18 łabędzia, pelikana, ścierwnika, 19 bociana i wszelkich gatunków czapli, dudka i nietoperza.
20 Wszystkie owady skrzydlate, chodzące na czterech odnóżach, będą dla was obrzydliwością. 21 Spośród owadów skrzydlatych możecie natomiast spożywać te, które mają wystające tylne odnóża, aby mogły skakać na nich po ziemi. 22 Możecie jadać spośród nich: wszelkie gatunki szarańczy, wszelkie gatunki szarańczy żarłocznej, wszelkie gatunki pasikoników i wszelkie gatunki koników polnych. 23 Natomiast wszystkie inne gatunki skrzydlatych owadów, które mają cztery odnóża, będą dla was obrzydliwością.
24 Przez te zwierzęta możecie się stać nieczyści. Każdy więc, kto dotknie się ich padliny, będzie nieczysty aż do wieczora. 25 Każdy zaś, kto będzie nosić ich padlinę, wypierze ubranie i pozostanie nieczysty aż do wieczora. 26 Każde zwierzę, które ma kopyta, ale nierozdzielone, i nie przeżuwa, będzie dla was nieczyste. Każdy, kto się go dotknie, będzie nieczysty. 27 Każde zwierzę czworonożne, które chodzi na łapach, będzie dla was nieczyste. Każdy, kto się dotknie tego zdechłego zwierzęcia, będzie nieczysty aż do wieczora. 28 Ktokolwiek niósłby tę padlinę, wypierze ubranie i będzie nieczysty aż do wieczora. Są one dla was nieczyste.
29 Spośród małych zwierząt, które pełzają po ziemi, będą dla was nieczystymi: kret, mysz i wszelkie gatunki jaszczurek, 30 gekon, żółw, salamandra, skolopendra i kameleon. 31 Te spośród wszystkich małych zwierząt, które pełzają po ziemi, będą dla was nieczyste. Każdy, kto dotknąłby się martwego zwierzęcia, będzie nieczysty aż do wieczora. 32 Nieczystym stanie się także wszystko, na co upadłoby coś z tego, co już martwe, każde naczynie drewniane albo ubranie, skóra albo worek, czy jakiekolwiek narzędzie pracy. Należy to zanurzyć w wodzie, pozostanie ono nieczyste aż do wieczora, potem zaś będzie czyste. 33 Jeżeli któreś z tych zwierząt wpadnie do naczynia glinianego, to wszystko, co jest wewnątrz naczynia, będzie nieczyste, a naczynie rozbijecie. 34 Nieczystym będzie każdy pokarm, który się spożywa, a do którego się dostanie woda z tego naczynia. Nieczystym też będzie każdy napój, który się pije z każdego takiego naczynia. 35 Na cokolwiek upadnie coś z padliny tych zwierząt, będzie nieczyste, czy to piec, czy palenisko. Należy to zniszczyć. Stały się one nieczyste i będą dla was nieczyste. 36 Tylko źródła i cysterny ze zgromadzoną wodą pozostaną czyste, ale ten, kto dotknie się w nich padliny, będzie nieczysty. 37 Jeżeli coś z padliny upadnie na ziarno przeznaczone do siewu, to pozostanie ono czyste. 38 Jeżeli jednak na ziarno wylano wodę i spadnie na nie coś z padliny, to będzie ono dla was nieczyste.
39 Jeżeli padnie jedno ze zwierząt, które wam służą za pokarm, i ktoś dotknie się tej padliny, będzie nieczysty aż do wieczora. 40 Kto zaś spożyłby coś z tej padliny, powinien wyprać swoje ubranie i pozostanie nieczysty aż do wieczora. Podobnie i ten, kto niósłby taką padlinę, wypierze ubranie i będzie nieczysty aż do wieczora.
41 Wszystkie małe zwierzęta, które pełzają po ziemi, są obrzydliwością, nie wolno ich więc spożywać. 42 Nie będziecie też spośród małych zwierząt pełzających po ziemi jadać żadnych, które pełzają na brzuchu albo chodzą na czterech nogach, albo też mają wiele nóg, gdyż są one obrzydliwością. 43 Nie plugawcie siebie samych przez wszystkie te małe zwierzęta, które pełzają. Nie zanieczyszczajcie się nimi, gdyż przez nie możecie stać się nieczyści. 44 Ja bowiem jestem Panem, waszym Bogiem, uświęcajcie się i bądźcie świętymi, ponieważ Ja jestem święty. Nie zanieczyszczajcie się małymi zwierzętami, które pełzają po ziemi. 45 Ja bowiem jestem Panem, który wyprowadził was z ziemi egipskiej, aby być waszym Bogiem. Bądźcie więc świętymi, bo Ja jestem święty.
46 Takie jest prawo dotyczące bydła i ptaków oraz wszelkich istot żyjących, które poruszają się w wodzie, i wszelkich istot, które pełzają po ziemi, 47 abyście umieli rozróżniać między tym, co nieczyste, a tym, co czyste, między zwierzętami, które wolno spożywać, a tymi, których nie wolno.