POZDROWIENIE
1 Juda, sługa Jezusa Chrystusa, a brat Jakuba, do powołanych, którzy są umiłowani w Bogu Ojcu i zachowani dla Jezusa Chrystusa: 2 Miłosierdzie, pokój i miłość niech zostaną w was pomnożone.
FAŁSZYWI PROROCY I ICH KARA
(2 P 2,1-17)
3 Umiłowani, ponieważ odczuwam wielką potrzebę pisania wam o wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was, zachęcając do walki o wiarę, która raz została przekazana świętym. 4 Wkradli się bowiem między was jacyś ludzie, od dawna skazani na potępienie, bezbożni, którzy łaskę naszego Boga zamieniają na rozpustę i wypierają się naszego jedynego Władcy i Pana, Jezusa Chrystusa.
5 Pragnę wam przypomnieć, wam, którzy wszystko wiecie, że Pan najpierw wybawił lud z Egiptu, następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli. 6 Aniołów, którzy nie zachowali swojego pierwotnego stanu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w ciemnościach do wielkiego dnia sądu, związanych nierozerwalnymi pętami. 7 Tak samo Sodoma i Gomora oraz otaczające je miasta, które oddawały się nierządowi i podążały za nienaturalną żądzą, służą jako przykład, ponosząc karę wiecznego ognia.
8 Podobnie też ci, którzy tłumaczą sny, bezczeszczą ciało, odrzucają panowanie i bluźnią przeciwko chwałom. 9 Archanioł Michał zaś, gdy dyskutował o ciele Mojżesza, spierając się z diabłem, nie odważył się wypowiedzieć bluźnierczego osądu, lecz powiedział: Niech cię Pan skarci! 10 Oni natomiast bluźnią przeciwko tym, których nie znają, a przez tych, których jak bezrozumne zwierzęta znają, są niszczeni. 11 Biada im, bo poszli drogą Kaina, dla zapłaty pogrążyli się w oszustwie Balaama i zginęli w buncie Korego. 12 Oni są zakałami waszych agap, bez skrępowania ucztując, samych siebie pasąc; są bezwodnymi chmurami, unoszonymi przez wiatry; jesiennymi drzewami bez owoców, dwukrotnie obumarłymi, wykorzenionymi; 13 wzburzonymi falami morskimi, które wyrzucają swoje haniebne czyny; błądzącymi gwiazdami, dla których na wieki są zachowane nieprzeniknione ciemności.
14 O nich też prorokował Henoch, siódmy po Adamie, mówiąc: Oto przyszedł Pan wśród tysięcy swoich świętych, 15 aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać każdego bezbożnika za wszystkie bezbożne czyny i za wszystkie ostre słowa, które bezbożni grzesznicy wypowiedzieli przeciw Niemu. 16 Oni narzekają, skarżą się na swój los, kierują się swoimi żądzami. Ich usta wypowiadają zuchwałe słowa i schlebiają ludziom dla korzyści.
OSTRZEŻENIA I ZACHĘTY
17 Wy zaś, umiłowani, przypomnijcie sobie słowa, które wcześniej zostały powiedziane przez apostołów naszego Pana Jezusa Chrystusa.
18 Oni wam mówili: W czasach ostatecznych pojawią się szydercy, którzy będą postępować według swoich bezbożnych żądz. 19 Są nimi ci, którzy powodują podziały, ludzie zmysłowi, niemający Ducha. 20 Wy jednak, umiłowani, budując samych siebie na waszej najświętszej wierze, modląc się w Duchu Świętym, 21 zachowajcie samych siebie w miłości Boga, czekając na miłosierdzie naszego Pana Jezusa Chrystusa, wiodące ku życiu wiecznemu. 22 Miejcie miłosierdzie dla tych, którzy mają wątpliwości, 23 innych zaś ratujcie, wyrywając z ognia, dla jeszcze innych miejcie miłosierdzie w bojaźni – nienawidząc nawet ubrania splamionego przez ciało.
MODLITWA
24 Temu zaś, który może was ustrzec od upadku i wobec swojej chwały postawić jako nienagannych i radosnych, 25 jedynemu Bogu, naszemu Zbawicielowi, przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, niech będzie chwała, majestat, moc i panowanie przed wszystkimi wiekami i teraz, i po wszystkie wieki. Amen.