Przygotowania do przekroczenia Jordanu
1 Jozue wstał wczesnym rankiem i razem ze wszystkimi Izraelitami wyruszył z Szittim. Przybyli nad Jordan i tam przenocowali, zanim się przeprawili. 2 Pod koniec trzeciego dnia przełożeni przeszli przez środek obozu 3 i wydali ludowi taki rozkaz: Gdy ujrzycie Arkę Przymierza Pana, waszego Boga, niesioną przez kapłanów-lewitów, wtedy i wy wyruszycie z waszego postoju i za nią pójdziecie. 4 Odległość między wami a nią powinna jednak wynosić około dwóch tysięcy łokci. Nie zbliżajcie się do niej! W ten sposób poznacie drogę, którą będziecie szli, ponieważ nigdy tą drogą nie szliście.
5 Jozue nakazał ludowi: Uświęćcie się! Jutro Pan dokona wśród was cudownych dzieł. 6 Następnie Jozue powiedział kapłanom: Podnieście Arkę Przymierza i idźcie przed ludem. Podnieśli więc Arkę Przymierza i poszli przed ludem. 7 Pan zaś oznajmił Jozuemu: Od dziś zacznę cię wywyższać w oczach całego Izraela, który pozna, że tak jak byłem z Mojżeszem, tak też będę z tobą. 8 Ty zaś wydasz kapłanom niosącym Arkę Przymierza taki rozkaz: Kiedy dojdziecie do brzegu wód Jordanu – w Jordanie się zatrzymacie.
9 Potem Jozue zwrócił się do Izraelitów: Zbliżcie się tutaj i posłuchajcie słów Pana, waszego Boga. 10 I dodał: Po tym poznacie, że Bóg żywy jest wśród was i że na pewno wypędzi przed wami Kananejczyków, Chetytów, Chiwwitów, Peryzzytów, Girgaszytów, Amorytów i Jebusytów. 11 Oto Arka Przymierza Pana całej ziemi przejdzie przed wami Jordan. 12 Wybierzcie teraz dwunastu ludzi ze szczepów Izraela, po jednym z każdego szczepu. 13 Skoro tylko stopy kapłanów niosących Arkę Pana, Pana całej ziemi, staną w wodach Jordanu, wody Jordanu się rozdzielą: wody płynące z góry staną jak jeden wał.
Przejście Jordanu
14 Wtedy lud wyruszył ze swoich namiotów, aby przeprawić się przez Jordan, a kapłani niosący Arkę Przymierza szli przed ludem. 15 Gdy niosący Arkę przyszli nad Jordan i gdy nogi kapłanów niosących Arkę zanurzyły się w przybrzeżnej wodzie – Jordan bowiem był wypełniony po brzegi przez cały okres żniw – 16 wtedy stanęły wody spływające z góry i utworzyły jeden wał na bardzo dużej przestrzeni od Adam, miasta położonego w pobliżu Sartan. Natomiast wody spływające do Morza Araby, do Morza Słonego, zupełnie się oddzieliły i lud przeprawił się naprzeciw Jerycha. 17 Cały Izrael przeprawiał się po suchej ziemi, a kapłani niosący Arkę Przymierza Pana stali mocno na suchej ziemi pośrodku Jordanu dopóty, dopóki cały naród nie zakończył przeprawy przez Jordan.