Pożegnalna mowa Jozuego
1 Po upływie długiego czasu, w którym Pan obdarzył Izraelitów spokojem od wszystkich nieprzyjaciół wokół, Jozue się zestarzał i posunął w latach. 2 Wezwał cały Izrael, jego starszych, naczelników, sędziów oraz urzędników i powiedział do nich: Ja się zestarzałem i posunąłem w latach. 3 Wy zaś widzieliście wszystko, co Pan, wasz Bóg, uczynił wszystkim tym narodom ze względu na was, ponieważ sam Pan, wasz Bóg, za was walczył. 4 Spójrzcie! Przydzieliłem wam jako dziedzictwo dla waszych szczepów te narody, które pozostały, tak jak wszystkie narody, które wytępiłem, od Jordanu do Wielkiego Morza na zachodzie. 5 Pan, wasz Bóg, sam je od was odepchnie i wypędzi je przed wami. Weźmiecie w posiadanie ich ziemię, tak jak powiedział wam Pan, wasz Bóg. 6 Będziecie wytrwali w przestrzeganiu i wykonywaniu wszystkiego, co zostało napisane w Księdze Prawa Mojżeszowego, nie zbaczając od niego ani na prawo, ani na lewo. 7 Nie będziecie się łączyć z tymi narodami, które pozostały pośród was. Nie będziecie wspominać imion ich bogów. Nie będziecie przysięgać ani im służyć, ani oddawać im pokłonu, 8 ale przylgniecie do Pana, waszego Boga, tak jak to czyniliście aż do dnia dzisiejszego. 9 Pan wypędził przed wami wielkie i potężne narody, i nikt nie ostał się przed wami aż do dziś. 10 Każdy z was ścigał tysiąc, gdyż Pan, wasz Bóg, sam walczył za was, tak jak wam obiecał. 11 Starajcie się bardzo ze względu na samych siebie miłować Pana, swego Boga.
12 Jeżeli bowiem odwrócicie się i przylgniecie do tej reszty narodów, do tych, którzy wśród was pozostali, i jeśli spowinowacicie się i wymieszacie z nimi, a oni z wami, 13 to wiedzcie na pewno, że Pan, wasz Bóg, już więcej nie wypędzi tych narodów przed wami. Staną się one dla was sidłem i pułapką, biczem na wasze boki i cierniami w waszych oczach, dopóki nie wyginiecie z tej żyznej ziemi, którą dał wam Pan, wasz Bóg.
14 Oto ja idę dziś drogą całej ziemi. Poznajcie więc całym sercem i całą duszą, że nie przepadło ani jedno słowo ze wszystkich dobrych słów, które wypowiedział do wasPan, wasz Bóg. Wszystkie się spełniły, nie przepadło z nich ani jedno. 15 Ale jak spełniły się wszystkie dobre słowa, które Pan, wasz Bóg, powiedział do was, tak Pan spełni wobec was wszystkie groźby, dopóki nie zgładzi was z tej żyznej ziemi, którą dał wam Pan, wasz Bóg. 16 Jeżeli naruszycie przymierze Pana, waszego Boga, które wam przykazał, pójdziecie i będziecie służyć obcym bogom i oddawać im pokłon, to gniew Pana zapłonie przeciwko wam i szybko zginiecie z tej żyznej ziemi, którą wam dał.