Terytoria potomków Józefa
1 Potomkom Józefa przypadł losem dział: od Jordanu przy Jerychu u wód Jerycha na wschodzie – pustynia, która wznosiła się od Jerycha, do wzgórz Betel. 2 Następnie granica ciągnęła się od Betel do Luz i skręcała ku Atarot, należącego do Arkitów. 3 Potem schodziła w kierunku zachodnim do terenów Jafletytów i aż do granicy dolnego Bet-Choron i Gezer. I kończyła się nad morzem.
4 Synowie Józefa, Manasses i Efraim, otrzymali takie dziedzictwo:
Terytorium Efraima
5 Takie było terytorium synów Efraima według ich rodów: Granica ich posiadłości na wschodzie biegła od Atrot-Addar aż do górnego Bet-Choron, 6 i stamtąd w kierunku morza. Od Mikmetat na północy granica skręcała ku wschodowi do Taanat-Szilo i biegła dalej na wschód do Janoach. 7 Od Janoach prowadziła w dół do Atarot i Naara, dalej obok Jerycha i kończyła się nad Jordanem. 8 Od Tappuach granica biegła na zachód do potoku Kana i kończyła się nad morzem. Oto posiadłość plemienia Efraima według jego rodów.
9 Efraimici mieli także wydzielone miasta pośrodku posiadłości potomków Manassesa, wszystkie te miasta wraz z należącymi do nich osadami. 10 Nie pozbawili jednak własności Kananejczyków zamieszkałych w Gezer. Dlatego Kananejczycy mieszkają wśród Efraimitów aż do dnia dzisiejszego, choć jako przymusowi robotnicy.