Pan ześle swojego Ducha, osądzi narody i pobłogosławi swój lud
1 Potem wyleję Mojego Ducha na wszelkie ciało.
Wasi synowie i wasze córki będą prorokować,
wasi starcy będą mieli sny,
a wasi młodzieńcy widzenia.
2 Nawet na sługi i służebnice
wyleję w tych dniach Mojego Ducha.
3 Uczynię znaki
na niebie i na ziemi:
krew, ogień i słupy dymu.
4 Słońce się przemieni w ciemność,
a księżyc w krew,
nim nadejdzie Dzień Pana
wielki i straszny.
5 Wówczas każdy wzywający imienia Pana zostanie zbawiony,
bo na górze Syjon i w Jerozolimie będzie ocalenie,
jak Pan powiedział,
i pozostaną przy życiu ci,
których Pan wezwał.