Bildad — Bóg karze grzesznika, lecz nagradza niewinnego
1 Wtedy odezwał się Bildad z Szuach:
2 Jak długo będziesz tak mówił?
Jak długo twoje słowa będą jak gwałtowny wicher?
3 Czy Bóg nagina prawo?
Czy Wszechmocny wypacza sprawiedliwość?
4 Gdy twoi synowie zgrzeszyli przeciw Niemu,
pozostawił ich w mocy ich występku.
5 Jeśli jednak zwrócisz się do Boga
i będziesz Wszechmocnego błagał o łaskę,
6 jeśli będziesz czysty i prawy,
wówczas weźmie cię w opiekę
i przywróci doskonałość twojego domu.
7 I choć twój początek był marny,
to twój koniec będzie wspaniały.
Mądrość starszych
8 Dlatego zapytaj dawnych pokoleń
i rozważ, czego doświadczyli ich ojcowie.
9 Ponieważ jesteśmy od wczoraj, więc nic nie wiemy,
gdyż nasze dni są cieniem na ziemi.
10 Oni cię nauczą i powiedzą ci,
ze swoich serc wydobędą słowa:
11 Czy urośnie papirus bez bagna?
Czy urośnie sitowie bez wody?
12 Jeszcze w swej zieloności nie zerwane,
a już usycha prędzej niż inna trawa.
Krótkie życie grzesznika
13 Takie są ścieżki wszystkich, którzy zapominają o Bogu,
i tak zaginie nadzieja niegodziwego.
14 Jego nadzieja jest krucha,
a ufność jak pajęczyna.
15 Jeśli się na niej oprze – nie ostoi się,
gdy się jej chwyci – nie będzie mógł powstać.
16 W słońcu obfituje w soki,
a jego latorośl wyrasta ponad ogród.
17 W stosie głazów wiją się jego korzenie
i trzyma się mocno między kamieniami.
18 A gdy go wytną z jego miejsca,
ono się go zaprze: Nie widziałem ciebie!
19 To cała radość jego drogi,
a inni z prochu ziemi wyrastają.
Wierny Bogu znajduje szczęście
20 Bóg nie odrzuci prawego
i nie poda ręki niegodziwemu.
21 Jeszcze napełni twe usta śmiechem,
a twoje wargi radosnym okrzykiem.
22 Wtedy twoi nieprzyjaciele okryją się wstydem
i runie namiot niesprawiedliwych.