POEMAT O MĄDROŚCI
Człowiek nie potrafi znaleźć mądrości
1 Oto jest miejsce, skąd wydobywa się srebro,
i miejsce, gdzie wypłukuje się złoto.
2 Żelazo wybiera się z ziemi,
a miedź wytapia z kamienia.
3 Kres położono ciemności
i na dnie głębin bada się dokładnie
kamień ciemności i mroku.
4 Przebijają tunel w miejscu odosobnionym,
zapomnianym przez ludzką stopę,
kołyszą się zawieszeni z dala od ludzi.
5 Ziemia, która rodzi pokarm,
w głębi jest spustoszona jak przez ogień,
6 bo jej kamienie zawierają szafir,
a w piasku znajduje się złoto.
7 Ścieżki tej nie zna nawet ptak drapieżny
i nie dojrzało jej oko sępa.
8 Nie chodzą po niej dzikie zwierzęta,
nie stąpa po niej lew.
9 Człowiek swą ręką drąży skałę,
wywraca góry z korzeniami.
10 Przebija w skałach korytarze,
a jego oko dostrzega każdą kosztowność.
11 Osusza koryta rzek,
by skarby ukryte na światło wydobyć.
12 A gdzie się znajduje mądrość,
gdzie jest siedziba zrozumienia?
13 Człowiek nie zna do niej drogi,
nie znajdzie jej w krainie żyjących.
14 Otchłań mówi: Nie ma jej we mnie,
a morze: Nie ma jej ze mną.
15 Nie otrzyma się jej za czyste złoto,
a jej ceny nie odważy się srebrem.
16 Nie można jej porównać ze złotem z Ofiru,
z drogocennym onyksem ani z szafirem.
17 Nie dorówna jej ani złoto, ani szkło
i nie wymienisz jej za złote naczynia.
18 I nie ma co mówić o koralach i kryształach,
bo zdobycie mądrości jest cenniejsze od pereł.
19 Nie dorówna jej topaz z Etiopii
ani najczystsze złoto jej nie zrównoważy.
20 Skąd zatem mądrość pochodzi
i gdzie jest siedziba zrozumienia?
21 Zakryta jest przed oczyma wszystkich żyjących,
utajona nawet przed ptactwem niebieskim.
22 Zagłada i śmierć mówią:
Wieść o niej dotarła do naszych uszu.
Bóg wie, gdzie jest mądrość
23 Bóg tylko rozumie jej drogę
i tylko On zna jej miejsce,
24 gdyż Jego wzrok dosięga krańców ziemi
i widzi wszystko, co jest pod niebem.
25 Kiedy wiatrom siłę wyznaczał
i wodom granicę określał,
26 kiedy ustanawiał prawo deszczom
i drogę błyskawicom gromu,
27 wtedy ją widział i ocenił,
ustanowił ją i przeniknął.
28 I powiedział do człowieka:
Mądrością jest bojaźń Pana,
zrozumieniem – unikanie zła.