Wielkość Boga i nicość człowieka
1 Wtedy zabrał głos Bildad z Szuach:
2 Panowanie i groza należą do Niego,
On czyni pokój na swych wysokościach.
3 Czy można zliczyć Jego hufce?
Nad kim nie wschodzi Jego światło?
4 Jak więc człowiek może być sprawiedliwy przed Bogiem,
jak może być czysty ktoś urodzony przez kobietę?
5 Oto bowiem księżyc nie jest jasny,
a gwiazdy nie są czyste w Jego oczach.
6 Tym bardziej człowiek, który jest larwą
i syn człowieczy – mały robak.