1 To wam powiedziałem, abyście się nie zgorszyli. 2 Wykluczą was z synagog. Nadchodzi też godzina, że każdy, kto was zabije, będzie uważał, że pełni służbę dla Boga. 3 A uczynią tak, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. 4 Ale powiedziałem wam to, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, przypomnieli sobie, że Ja wam to mówiłem.
Dzieło Ducha Świętego
Nie powiedziałem wam tego na początku, ponieważ byłem z wami. 5 Teraz jednak idę do Tego, który Mnie posłał i nikt z was nie pyta Mnie: Dokąd idziesz? 6 Ponieważ wam to powiedziałem, smutek napełnił wasze serca. 7 Ale Ja mówię wam prawdę: Lepiej jest dla was, abym odszedł. Jeśli bowiem nie odejdę, Orędownik do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę Go do was. 8 On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. 9 O grzechu, bo nie wierzą we Mnie. 10 O sprawiedliwości, bo odchodzę do Ojca i już Mnie nie zobaczycie. 11 O sądzie, bo władca tego świata został osądzony.
12 Jeszcze mam wiele wam do powiedzenia, ale teraz nie możecie temu podołać. 13 Kiedy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Nie będzie bowiem mówił od siebie, ale będzie mówił, co usłyszy, i objawi wam to, co ma nastąpić. 14 On Mnie uwielbi, bo z Mojego weźmie i wam objawi. 15 Wszystko, co ma Ojciec, jest Moje. Dlatego powiedziałem, że z Mojego weźmie i wam objawi.
Smutek w radość się przemieni
16 Jeszcze krótki czas i już nie będziecie Mnie oglądać, i znowu krótki czas, i Mnie ujrzycie. 17 Wtedy niektórzy z Jego uczniów pytali się: Co znaczy to, co mówi do nas: Jeszcze krótki czas i już nie będziecie Mnie oglądać, i znowu krótki czas, i Mnie ujrzycie? oraz: Idę do Ojca? 18 Mówili: Co znaczy: Krótki czas? Nie rozumiemy, co mówi. 19 Jezus poznał, że chcieli Go zapytać i powiedział do nich: Pytacie się nawzajem o znaczenie tego, co powiedziałem: Jeszcze krótki czas i nie będziecie Mnie oglądać, i znowu krótki czas, i Mnie ujrzycie. 20 Zapewniam, zapewniam was, będziecie płakać i zawodzić, a świat będzie się radował. Będziecie smutni, ale wasz smutek przemieni się w radość. 21 Kobieta, gdy rodzi, smuci się, bo przyszła jej godzina. Kiedy jednak urodzi dziecko, nie pamięta już bólu z powodu radości, że człowiek przyszedł na świat. 22 Teraz wprawdzie się smucicie, lecz znowu was zobaczę i uraduje się wasze serce, a waszej radości nikt wam nie odbierze. 23 W tym dniu o nic nie będziecie Mnie pytać. Zapewniam, zapewniam was, jeśli o cokolwiek poprosicie Ojca w Moje imię, da wam. 24 Dotychczas o nic nie prosiliście w Moje imię. Proście a otrzymacie, aby wasza radość była pełna.
Ja zwyciężyłem świat
25 Mówiłem wam o tym w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę mówił do was w przypowieściach, ale otwarcie będę wam mówił o Ojcu. 26 Tego dnia będziecie prosić w Moje imię. Nie mówię wam, że Ja za was będę prosić Ojca. 27 Sam bowiem Ojciec was miłuje, bo wy Mnie umiłowaliście i uwierzyliście, że Ja wyszedłem od Boga. 28 Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat. Znowu opuszczam świat i idę do Ojca. 29 Wtedy Jego uczniowie powiedzieli: Teraz mówisz otwarcie i bez żadnej przypowieści. 30 Teraz wiemy, że Ty wszystko wiesz i nie potrzeba, aby ktoś Cię pytał. Dlatego wierzymy, że wyszedłeś od Boga. 31 Jezus im odpowiedział: Teraz wierzycie? 32 Przychodzi godzina, a nawet już nadeszła, że rozproszycie się, każdy w swoją stronę i zostawicie Mnie samego. Ale nie jestem sam, bo Ojciec jest ze Mną. 33 To wam powiedziałem, abyście mieli pokój we Mnie. Na świecie będziecie mieć ucisk, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat.