Jezus prawdziwym krzewem winnym
1 Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Mój Ojciec jest rolnikiem. 2 Każdą latorośl, która we Mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby lepiej owocowała. 3 Wy już jesteście czyści dzięki Słowu, które do was mówiłem. 4 Trwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was. Tak jak latorośl nie może przynieść owocu sama z siebie, jeśli nie pozostanie w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we Mnie nie będziecie trwać. 5 Ja jestem krzewem winnym, wy zaś latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi obfity owoc, bo beze Mnie nic nie możecie uczynić. 6 Jeśli ktoś nie trwa we Mnie, ten jak latorośl zostanie wyrzucony na zewnątrz i uschnie. Zbierają je, wrzucają do ognia i płoną. 7 Jeśli we Mnie będziecie trwać, a Moje słowa w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a spełni się wam. 8 Mój Ojciec będzie uwielbiony przez to, że przyniesiecie obfity owoc i staniecie się Moimi uczniami. 9 Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w Mojej miłości. 10 Jeśli będziecie zachowywać Moje przykazania, będziecie trwać w Mojej miłości, jak Ja zachowałem przykazania Mojego Ojca i trwam w Jego miłości.
11 Powiedziałem wam to, aby Moja radość była w was i aby wasza radość była pełna. 12 Takie jest Moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem. 13 Nikt nie ma większej miłości niż ta, gdy ktoś daje swoje życie za swoich przyjaciół. 14 Wy jesteście Moimi przyjaciółmi, jeśli czynicie to, co Ja wam przykazuję. 15 Nie nazywam już was sługami, gdyż sługa nie wie, co czyni jego pan. Nazwałem was przyjaciółmi, bo oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Mojego Ojca. 16 Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i postanowiłem, abyście szli i przynosili owoc, i aby wasz owoc był trwały, żeby Ojciec dał wam to, o co poprosicie w Moje imię. 17 To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.
Nienawiść ze strony świata
18 Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że Mnie wcześniej znienawidził. 19 Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby was jak swoją własność. Ponieważ jednak ze świata nie jesteście, bo Ja was wybrałem ze świata, dlatego świat was nienawidzi. 20 Przypomnijcie sobie Słowo, które Ja wam powiedziałem: Sługa nie jest większy od swego pana. Jeśli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeśli Moje słowo zachowali, to i wasze zachowają. 21 To wszystko zaś uczynią wam z powodu Mojego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał. 22 Gdybym nie przyszedł i nie powiedział im, nie mieliby grzechu. Teraz jednak nie mają wytłumaczenia dla swojego grzechu. 23 Kto Mnie nienawidzi, nienawidzi także Mojego Ojca. 24 Gdybym nie dokonał wśród nich dzieł, których nikt inny nie dokonał, nie mieliby grzechu. Teraz jednak zobaczyli je, a mimo to znienawidzili i Mnie, i Mojego Ojca. 25 Ale to się stało, aby wypełniło się słowo, napisane w ich Prawie: Znienawidzili Mnie bez powodu .
26 Kiedy przyjdzie Orędownik, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On da świadectwo o Mnie. 27 I wy świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.